O empresário da SCA considera que as viagens para caçadas são viagens de trabalho

SCA-toppen tar affärsflyget till jaktresor

Solo i privatplanet med jakthundarna till och från fjällstugan. Barn och barnbarn som flyger ensamma. Otaliga jaktresor. SvD Näringslivs och N360:s granskning av SCA SCA B -1.10%:s ordförande Sverker Martin-Löf tecknar en bild av hur bolagets affärsflyg använts som personlig flygtaxi.

Sverker Martin-Löf.

Sverker Martin-Löf.

FOTO: Magnus Hjalmarson Neideman

Sverker Martin-Löf har varit SCA:s starke man ända sedan 1980-talet. 1988 blev han vd, en post som han innehade fram till 2002 då han klev upp som styrelseordförande. I den rollen har han möjlighet att använda sig av bolagets flygplan, vilket han utnyttjat flitigt enligt SvD Näringslivs källor.

Så flitigt att många både inom och utom SCA under åren reagerat på vad de uppfattat som misstänkt missbruk. Enligt flera källor vistas Sverker Martin-Löf en betydande del av sin tid i Norrland, bland annat i den jaktanläggning i Härjedalen som han fritt får förfoga över, vilket var en 60-årspresent från SCA.

När Sverker Martin-Löf i intervjuer motiverat behovet av att SCA och andra företag i Industrivärdensfären håller sig med egna flygplan har det handlat om att bolagen är globala.

– Vi anser att det är viktigt att vd och koncernledning kan vara närvarande fysiskt i hela den internationella organisationen, har han sagt till SvD Näringsliv.

Men när han själv har flugit de senaste åren har den vanligaste rutten varit mellan Bromma flygplats och Östersund, visar SvD Näringslivs och analyssajten N360:s granskning. Fram till nyligen hade SCA tillgång till tre flygplan av modellen Falcon100, med plats för upp till åtta passagerare. Dessa har Sverker Martin-Löf använt mycket frekvent.

Några exempel: En måndagsmorgon lyfter SCA:s plan från Bromma till Östersund. Där hämtas Sverker Martin-Löf upp och flygs till Bromma. Samma kväll skjutsas han upp till Östersund igen medan planet återvänder tomt till Bromma.

En vardag strax före jul ett år flyger planet upp tomt för att hämta Sverker Martin-Löf. Påföljande dag flygs han tillbaka till fjällen, och planet tomkör hem.

Den här typen av skytteltrafik för att transportera Sverker Martin-Löf fram och tillbaka till Östersund är ett återkommande mönster.

Totalkostnaden för att flyga en Falcon100 varierar kraftigt beroende på hur mycket de används, men enligt bedömare kan ett genomsnitt ligga på runt 50 000 kronor per flygtimme. Inklusive tomflygningar kan det därmed kosta nästan 150 000 kronor att flyga Sverker Martin-Löf mellan Stockholm och Östersund.

På SvD Näringslivs fråga om Sverker Martin-Löf tagit med anhöriga när han flyger SCA:s plan har han svarat ”det kan hända” men att han på rak arm inte kommer ihåg hur ofta. Enligt honom är detta också helt i enlighet med SCA:s policy, om SCA:s flygplan ändå är ute och flyger i tjänsten.

Men enligt SvD Näringslivs källor har det i perioder nästan varit mer regel än undantag att Sverker Martin-Löf haft med familjemedlemmar ombord. Det kan också sättas frågetecken kring tjänsteinnehållet i transporterna, eftersom flygningar ofta sker i anslutning till helger.

Några exempel: En februarifredag i sportlovstider flyger Sverker Martin-Löf med flera familjemedlemmar upp till Östersund. Planet återvänder tomt samma dag. I slutet av påföljande vecka hämtar planet honom i Östersund igen och han flygs ensam till Stockholm. Dagen efter åker han tillbaka till Östersund, nu i sällskap med ytterligare en medföljande, och på söndagen flyger familjen till Stockholm igen.

En sen fredagseftermiddag i september flyger Sverker Martin-Löf med två medföljande till Östersund. I början av påföljande vecka återvänder sällskapet.

Det ska också ha hänt att Sverker Martin-Löfs familjemedlemmar, till exempel barn och barnbarn, suttit ensamma i SCA:s plan på vissa sträckor. Det har också inträffat att passagerarna på något av SCA:s plan bestått av en handfull personer i olika åldrar, alla med efternamnet Martin-Löf.

Ett annat användningsområde för SCA:s flygplan, särskilt på hösten, har varit att transportera Sverker Martin-Löf till olika jakter anordnade av näringslivsvänner i Norden. Vanliga destinationer är Finland, Danmark och Skåne. Inte sällan har det blivit kostsamma historier med flera tomflygningar eftersom Sverker Martin-Löf utgått från Östersund medan planen är baserade på Bromma. Enligt uppgift har Sverker Martin-Löf ofta tagit med sina söner på jakter.

Men det är inte bara familjen som får följa med på SCA:s flygplan. Även Sverker Martin-Löfs jakthundar har enligt flera källor varit frekventa resenärer, ofta har de varit styrelseordförandens enda resesällskap ombord. Hundarna har emellanåt flugit vidare i de helikoptrar som används i samband med SCA:s jakter.

I en artikel i SvD Näringsliv den 14 november motiverade Sverker Martin-Löf SCA:s flygverksamhet så här: ”De här planen är bra redskap för att klara av både koncernledningens och styrelsens arbete. Det finns inget nöjesinslag i det, allt bygger på att arbetet ska bli mer effektivt för vissa kategorier”.

Som SvD Näringsliv skrivit tidigare attesteras Sverker Martin-Löfs flygresor av Industrivärdens vd Anders Nyrén, som är ordförande i SCA:s revisionsutskott. Sverker-Martin Löf attesterar i sin egenskap av ordförande i Industrivärden INDU C -1.34% i sin tur Anders Nyréns kostnader.

SvD har sökt Sverker Martin-Löf för en kommentar. I ett skriftligt svar via SCA:s kommunikationsavdelning vidhåller han att “alla resor företagna med affärsflyget [är] av tjänstekaraktär, vilket även omfattar representation såsom jakt”.

“Det finns ingenting som hindrar att familjemedlemmar är medföljande vid resor i tjänsten. Jag har tidigare bekräftat att familjemedlemmar från tid till annan medföljt”, tillägger han.

Manifesto dos povos da Ukrania

The following manifesto was issued by delegates from Ukraine participating in the antiwar conference that took place in Yalta, Crimea on July 6, 7, 2014. You can read the Russian language original of the manifesto here.

Yalta 3What is the aim of our struggle?

The building, on the territory of Ukraine, of a just, socially-oriented people’s republic without oligarchs or a corrupt bureaucracy.

Who are our enemies?

The liberal-fascist ruling elites – the criminal alliance of oligarchs, bureaucrats, military and security forces and straight-out criminals who serve the interests of foreign states. While officially declaring their support for European liberal values, these forces keep the country under their control, relying on bands of ultra-rightists, unleashing chauvinist hysteria and poisoning ethnic groups against one another.

Who are our allies?

All those people of goodwill, irrespective of their citizenship and ethnicity, who recognise the ideals of social justice and who are ready to fight for them, while refusing to accept the liberal-fascist state on the territory of Ukraine.

What is the socially-oriented people’s republic for which we are fighting?

The socially-oriented people’s republic is the political form of organisation of a society in which:

  • the interests of the people and of their rounded development – spiritual, intellectual, social and physical – represent the highest goals and tasks of the state;
  • all power lies with the people and is exercised by them through elected organs of direct representation;
  • every worker-citizen has the right to medical care, education, pension provisions and social security at the expense of the state;
  • liveable pensions are paid, and all citizens enjoy guarantees of adequate social security in case of loss of employment or temporary or permanent disability;
  • any private or collective initiative is permitted provided it benefits the people and their development;
  • usurious financial capitalism, that lives on loan interest, is prohibited. Money must be earned not through any kind of debt bondage, but through the realisation of successful projects;
  • the state, acting in the name of the people and controlled by the people’s representatives, is the largest holder of capital and controls the strategic sectors of the economy;
  • private property is permitted, but society places controls on large fortunes and on their investment in the economy and politics. No-one is allowed to parasitically exploit the people, to establish oligarchic empires or to dominate people through creating artificial monopolies.

What are our methods of struggle?

To achieve the above goal (the creation on the territory of Ukraine of a socially-oriented people’s republic), we are prepared to use forcible and non-forcible methods of struggle. We consider that citizens have the right to rise in revolt, and that only armed people are capable of defending their freedom. Violence, however, is a means for attaining political goals that we resort to only when it is forced upon us.

What is occurring on the territory of Ukraine?

On the territory of Ukraine, a popular liberation uprising is under way against a liberal-fascist regime that seeks, through terror and propaganda, to impose a criminal oligarchic and comprador capitalism in our country.

What is Ukraine?

Ukraine is the territory between the European Union and Russia, with strong Christian traditions (primarily Orthodox), with a population made up of various peoples (Ukrainians, Russians, Belarusians, Moldavians, Bulgarians, Hungarians, Romanians, Poles, Jews, Armenians, Greeks, Tatars, Rusins, Guzuls and others), and with traditions, forged over many centuries, of popular self-government and of engaging in political struggle for its freedom.

What is happening in south-eastern Ukraine (Novorossiya)?

In the south-east (Novorossiya), a popular political uprising is under way against the liberal-fascist regime installed in Kiev using the money and with the support of Western bosses. Members of all the ethnic groups of the region are taking part in this revolt – Ukrainians, Russians, Greeks, Armenians, Jews, Hungarians, Romanians and so forth.

Is there a war in the region between Russians and Ukrainians?

This is not a war between Russians and Ukrainians, as stated by the Kiev propaganda. It is an uprising by oppressed people against their common enemy – criminal oligarchic capitalism.

Russians and Ukrainians, along with people of other nationalities, are fighting on both sides.

On the side of the Kiev regime, mercenaries and punitive fighters who have been deceived by the propaganda are waging war for the interests of large oligarchic capital and for the criminal bureaucracy, while on the side of the south-east (Novorossiya) the militia members defend the interests of the people and their free, just and democratic future.

Do Russians and Ukrainians have different stakes in the events occurring in Ukraine?

Russians and Ukrainians are united by common social and political interests – in the liberation of Ukraine from the power of oligarchic capital, of a corrupt bureaucracy, of criminal forces of coercion, and simply of crime.

Why is the uprising in the south-east (Novorossiya) taking place under Russian slogans?

Because Russians and Russian-speakers in Ukraine have experienced a dual oppression – socio-economic (along with the Ukrainian-speaking population), and also cultural-political.

Socio-economic oppression – taking the form of corruption, tyranny, the power of criminals, the impossibility of conducting normal business or leading a normal life, paltry wages, and dependency on the people who own the country – represents the norm for every working inhabitant of Ukraine.

The denial of official status to the Russian language in regions where more than 90 per cent of the population speak and think in Russian (roughly half of Ukraine’s territory), together with bans on teaching in Russian in the schools; bans on advertisements and films in Russian; bans on the use of Russian in the courts and administration, and many other absurd segregationist demands and prohibitions amounts to additional humiliation of Ukraine’s Russian-speaking population.

Because of this, it was Russians and Russian-speakers who were the first to rise in revolt.

Now it is the turn of all the oppressed people of Ukraine!

Why is Russia helping south-eastern Ukraine (Novorossiya)?

A significant section of Russia’s elite is afraid of popular social and political protest. These people would be delighted to strike an agreement with the Kiev authorities and to end the war in the south-east (Novorossiya). But the fury of the popular uprising against oligarchic-bureaucratic liberal-fascist capitalism does not allow them to do this. The peoples of Russia support the just struggle of south-eastern Ukraine (Novorossiya), and this forces the entire Russian elite, in many ways contrary to its strategic interests, to support or pretend to support the revolt in south-eastern Ukraine.

Why do the US and the European Union help the Kiev regime?

The main goal of the US is to wage a struggle against Russia as a geopolitical rival. The US needs either to create an anti-Russian state on the territory of Ukraine, with NATO bases on Russia’s borders, or else to destabilise the region and see the country sunk in chaos.

The European Union needs additional markets for its products, and sources of cheap raw materials.

What aids the struggle of south-eastern Ukraine (Novorossiya)?

The resistance, whose strongpoint is south-eastern Ukraine (Novorossiya), is supported and strengthened by the unswerving desire of the peoples of Ukraine to free themselves from liberal-fascist domination and from the ruling elites. Also aiding it is the gradual recognition by the peoples of Ukraine of their common socio-political interests and of the shared goals of their struggle.

Does the struggle in the south-east (Novorossiya) amount to separatism?

No, the territory of the struggle is the entire territory of Ukraine. The insurgents in the south-east (Novorossiya) extend their hands to their brothers and sisters in all regions of Ukraine with the call: “Stand up against our common enemy!”

We shall establish a new, free, socially responsible people’s power on the whole territory of Ukraine and Novorossiya.

What will follow the victory of the people’s-liberation revolution and the collapse of the liberal-fascist regime?

A new state will be formed, in which power will belong to the people not in word but in reality.

Through holding a referendum (the highest form of popular power), the population of each province will itself determine the future of its region – whether it will remain within a single federative (confederative) state, or will receive full independence.

How will political power be constructed after the victory of the people’s democratic revolution?

Political power will be constructed in line with the principle of direct popular representation (people’s power) – from the bottom upward.

Organs of people’s power will be formed, beginning at the level of local Councils and extending upward to a Supreme Council, according to the principle of representation of delegates from territories, of delegates from labour collectives and from professional bodies and councils, and of delegates from political, religious and community organisations.

The basis of people’s democracy will be local councils. They will delegate representatives to regional councils.

The highest organ of popular representation, the Supreme Council, will consist of delegates from the regional councils.

The Supreme Council will choose the government, which will be responsible to the people as represented by the members of the Council.

We call for judges and the heads of local law enforcement organs to be chosen through elections.

What rights will the regions have after the victory of the people’s liberation revolution?

Each region will have the right to draw up its own Constitution or other founding document, guaranteeing basic political, economic, social, cultural and religious rights to the people living on its territory.

In addition to the overall state languages, each region will have the right to choose regional languages to be used in cultural, political, juridical or administrative matters.

Each region will have the right to draw up its own budget on the basis of taxes imposed on the activity of physical and juridical persons active on its territory.

What obligations will the regions have after the victory of the people’s liberation revolution?

Each region will be obliged to set aside part of its tax revenues for a general anti-crisis fund to be used in case of natural disasters and other catastrophes.

Each region will be obliged to contribute part of its tax revenues to meet the general needs of the state – for defence, for the maintaining of the central state apparatus, for the construction of objects of overall national importance, for scientific research, for maintaining health care and education, and for the development of infrastructure.

Each region will be obliged to observe the general state principles applying to the relations between labour and capital, and to civil and political freedoms.

Each region will be obliged to maintain law and order and to defend the rights and freedoms of citizens within the framework of established state principles.

These are the basic principles and goals of our struggle.

We believe that every honest citizen and patriot will approve and support them.

We count on the international solidarity and support of all those people who hold dear, not just in word but also in deed, the ideals of equality, democracy and social justice.

Together we shall win!

Approved by the Yalta resistance conference, 7 July 2014

Em um paraíso da cleptocracia o PCC cresce sem parar

Em um paraíso da cleptocracia o PCC cresce sem parar

Publicado por Luiz Flávio Gomes5 horas atrás

19

No momento em que as atenções estão voltadas para o grande crime organizado político-empresarial (disso são exemplos Petrobra$, metrô$P, mensalões do PT e do PSDB etc.), importa sublinhar que os outros crimes organizados não estão estacionados. O PCC (Primeiro Comando da Capital), por exemplo, não para de crescer. O que caracteriza o maior crime organizado privado no Brasil (PCC) é a expansão, diversificação, tentáculos internacionais, conexões com grupos estrangeiros assim como a capilaridade nacional. Trata-se de um crime organizado de comando privado que se incrementa a cada dia, tendo potencialidade para se tornar uma grande organização mafiosa, que emerge quando ela se infiltra profundamente nas estruturas do Estado, ou seja, na política, na polícia e na Justiça, para garantir o sucesso dos seus “negócios” assim como a impunidade, agindo por meio da fraude, da corrupção, da violência, da ameaça, do medo e da omertà = silêncio.

02. Em 2006, quando aterrorizou a cidade de São Paulo, entrando em conflito armado com a polícia (mais de 40 policiais foram mortos e, ao mesmo, mais de 500 jovens foram assassinados), sua potência residia mais na violência que nas contas bancárias. Seu poder hoje, como confirmam as recentes investigações policiais e do Ministério Público, é incomparavelmente maior que há oito anos (faturava mais de R$ 120 milhões por ano em 2013). O mundo está permanentemente em movimento. Quem não cresce (quem não avança), parado não fica; quem pensa que se encontra parado, na verdade, minuto a minuto, está indo para trás. O escândalo da Petrobra$ passou a ser o centro dos holofotes, mas não podemos esquecer que esse tipo de crime organizado (político-empresarial e não violento) não é o único que está destruindo nossa sociedade e nossa democracia. A percepção comum capta enormes concorrências (dentre aqueles que pretendem se apoderar do Brasil) nas religiões, na política, na ideologia, no mercado, nas comunicações etc. O que ignoramos? Que esse fenômeno também existe entre os vários crimes organizados (os privados, os milicianos, os da banda podre da polícia e o politico-empresarial).

03. Pela primeira vez, como sublinhou editorial do Estadão, “a ligação que se suspeitava existir entre o PCC e a máfia foi confirmada por meio de denúncia do Ministério Público Federal (MPF) apresentada à Justiça no fim do mês passado (outubro/14); o PCC se associou à N’Drangheta, o mais atuante dos quatro ramos da máfia italiana, que opera a partir da Calábria, para levar cocaína da Bolívia para Itália, Espanha e Holanda pelo Porto de Santos. Do lado brasileiro, havia 34 pessoas envolvidas no embarque da droga; a operação que resultou na apreensão de 56 quilos de cocaína e na prisão de várias pessoas nela diretamente envolvidos com € 230 mil foi fruto das investigações da Polícia Federal (PF) – nas quais se baseou o MPF para sua denúncia – que permitiram desvendar a ligação entre as organizações, por meio da interceptação de mensagens trocadas entre seus integrantes”.

04. As organizações citadas, ademais, contam com empresa offshore no Uruguai, que era usada para movimentar o dinheiro obtido com o negócio criminoso. Em uma reportagem do O Globo se soube, posteriormente, da ligação do PCC com o Hezbollah, facção política e militar radical que atua no Líbano. Associaram-se para uma troca de favores: o PCC, que manda em vários presídios brasileiros, vem dando proteção aos traficantes de origem libanesa presos no Brasil e ligados ao Hezbollah, enquanto este lhe paga com armas e explosivos contrabandeados. Com tanto dinheiro e tanto armamento, o previsível é que o PCC cresça desenfreadamente, à sombra do Estado oficial, cada vez mais vulnerável e mais débil, para fazer frente ao tráfico de drogas. O PCC já deixou de ser apenas paulista, posto que se “nacionalizou” (já está presente em 22 Estados).

05. “Foi-se o tempo em que vivia de contribuições de seus associados, fruto de ações criminosas acanhadas, dentro e fora dos presídios. O tráfico de drogas, com o qual faturava R$ 120 milhões por ano (em 2013), segundo trabalho feito pelo Ministério Público de São Paulo, já é uma das suas principais fontes de renda” (agrega o Estadão). O Ministério Público (acrescenta o editorial citado) “também acaba de denunciar à Justiça duas pessoas ligadas ao PCC acusadas de utilizar vans que integram o serviço de ônibus de São Paulo para lavar dinheiro obtido com o tráfico”. Uma ligação que há muito se suspeitava existir e que agora começa a ser comprovada (uma correspondência encontrada num presídio seria mais indício desse vínculo do PCC com o transporte público em São Paulo – Estadão 9/12/14).

06. Mas a área em que o PCC mais tangencia a nossa cleptocracia (Estado governado também por ladrões) diz respeito ao comando dos presídios. O PCC está governando mais de 90% dos presídios no Estado de São Paulo, conforme Camila Dias, “PCC – Hegemonia nas Prisões e Monopólio da Violência”, Editora Saraiva. A fraqueza institucional sistêmica (ausência do império da lei para, sobretudo, desmantelar o poder econômico do crime organizado assim como a inexistência de políticas públicas preventivas) está na raiz do problema (que se agiganta a cada dia, porque não para de crescer).

Em um paraso da cleptocracia o PCC cresce sem parar

Saiba mais:

07. Falta ainda muita coisa para o PCC se transformar num grupo mafioso, mas não se pode afirmar que isso seja impossível ou mesmo improvável, bastando adequar seus métodos à tradição siciliana, que teve um dia Don Calò (Don Calogero Vizzini) como poderoso líder (chefão). Para se ter uma ideia do seu poder na máfia siciliana (que se desenvolveu desde o século XVIII e foi reconhecida como tal no século XIX) basta recordar que seu corpo foi velado (no início de 1950) com honras de Estado em uma igreja de Villalba, sua cidade natal, que o teve como prefeito. A ligação do crime organizado com a política é da essência da máfia (veja Jo Durden Smith, A história da Máfia). No anúncio da sua morte se dizia: “Sábio, dinâmico, incansável, ele foi o benfeitor dos que trabalham na terra e nas minas de enxofre. Sempre fazendo o bem, a sua fama se alastrou pela Itália e pelo estrangeiro. Grande em face da perseguição, maior ainda na adversidade; era um cavalheiro”. Don Calò morreu rico e poderosíssimo. Sua vinculação com o partido democrata cristão (PDC), que foi presidido, durante longo período, por Giullio Andreotti (1919-2013), era profunda. Aliás, Andreotti acabou sendo acusado de ter ligações com a máfia, bem como com esquemas de financiamento ilegal de partidos políticos. Também lhe foi imputada a participação na morte do jornalista Mino Picorelli.

08. Em uma reportagem de março de 2014 a revista Carta Capital destrinchou a história da maior facção criminosa privada no Brasil, o PCC, que teve início em São de Paulo, em 1993, no presídio de Taubaté (SP), como resposta às péssimas condições do sistema penitenciário paulista e aos excessos de violência praticados pelas forças de segurança contra detentos (somente no massacre do Carandiru, em 1992, 111 presos foram assassinados). A organização piramidal nasceu comandada pelos “generais” “Geleião” e “Cesinha”. No final de 2002 houve troca de comando, com a ascensão de Marcos Camacho (Marcola) ao poder (até hoje esse comando não se alterou). A segunda fase do grupo foi marcada pela natureza empresarial da organização criminosa. Foi nesse período que Marcola descentralizou o comando ao indicar apadrinhados para a formação da Sintonia Final Geral (sete membros), a cúpula do PCC (que só deve obediência ao Marcola). Essa fase termina com os ataques em São Paulo, de 2006, que ocorreram depois que todas as lideranças da organização foram recolhidas no Presídio de Presidente Venceslau. Em um só dia (maio/06) foram transferidos 765 presos. O objetivo das transferências, de quebrar o comando e a articulação da facção, só seria alcançado se, transferidos, os líderes fossem isolados e impossibilitados do acesso ao celular. O que se viu foi o contrário. De dentro dos presídios os chefes continuam comandando o PCC, que já começa a se enraizar nas estruturas políticas do Estado.

Um pouco mais da história do PCC

09. Com medo das proporções alcançadas pelos ataques e rebeliões, o governo mandou uma comitiva para a citada penitenciária, acompanhada de uma advogada da facção, para pedir que Marcola enviasse um sinal aos seus seguidores pedindo o fim dos ataques (era, ademais, um ano eleitoral). Marcola diz não ter passado o sinal, mas confirma a indicação de outro integrante para executar a missão. Executada, acabaram-se os ataques e os líderes acomodaram-se na nova casa, sem punições ou sanções que pudessem mantê-los longe do comando da facção por muito tempo. Desse modo, o que restou à cúpula do PCC foi, de posse de celulares e na companhia dos “irmãos” da cúpula, traçar o plano de ação destinado a expandir os “negócios” do grupo. A reportagem da Carta Capital mostra que dados do setor de inteligência do Ministério Público de São Paulo, primeira e única instituição a colocar no papel o tamanho, o modelo organizacional, métodos e números sobre o PCC, apontam para um crescimento monstruoso (a estratégia prisional “rígida” do período de 2006 a 2010 foi para o PCC o que a política da lei seca representou para a máfia norte-americana entre 1920 e 1933).

10. Em apenas cinco anos (2006-2010) o PCC se consolidou e se expandiu exponencialmente. Em São Paulo, de todas as 152 unidades prisionais, 137 (90% delas) foram dominadas pelos 6 mil membros da facção de presos (a facção teria hoje cerca de 7.600 membros). Do lado de fora, outros 1.800 integrantes começaram a pagar 650 reais como mensalidade para o PCC e a comprar rifas de carros, apartamentos e casas. Somente com essa renda, 2 milhões de reais passaram a entrar nos cofres da organização mensalmente. O tráfico de drogas, em seguida, se transformou na fonte principal de arrecadação da facção. Segundo o Ministério Público, mesmo após três anos de combate à organização e denúncia contra 175 integrantes, ainda assim, ela continua a se expandir aumentando o volume de arrecadação. Entre 2010 e 2013, quando a organização foi acompanhada de perto pelo MP, seus lucros dobraram e ultrapassaram os oito milhões arrecadados por mês.

Gestão hierarquizada

Os lucros de causarem inveja aos grandes empresários paulistas são resultado de uma gestão hierarquizada e extremamente organizada, subdividida em setores, chamados de Sintonias. Em última instância, encontra-se a Sintonia Geral Final, cúpula formada por Marcola e seus apadrinhados (sete membros). É essa cúpula, de forma colegiada, quem toma todas as decisões do PCC. Mas dentro da principal atividade da organização, o Progresso (tráfico), encontramos três instâncias:

(a) A primeira é a Disciplina: grupo ou integrante responsável por disseminar e fiscalizar a implantação da ideologia em um bairro ou cidade. Cabe ao Disciplina a primeira decisão sobre problemas da comunidade onde a facção atua, resolução para brigas entre integrantes e cumprimento de punições. Na hierarquia o Disciplina deve reportar-se ao Sintonia Geral.

(b) Sintonia Geral: Esse grupo, ou membro único, da segunda instância, cuida de uma grande região ou cidades vizinhas e deve se reportar ao Sintonia Final.

(c) Sintonia Final: Última instância antes da cúpula, os Sintonias Finais são líderes responsáveis pelas grandes regiões da capital paulista, pelas subdivisões do estado paulista estipuladas por DDD e pela baixada santista. Devido à expansão para outros estados e países produtores de drogas, como Paraguai e Bolívia, foram criadas também a Sintonia Geral dos Outros Estados e a Sintonia de Outros Países.

A comunicação entre as sintonias se dá por meio de Pipas (bilhetes) entregues por visitas, celulares e advogados. Quando é preciso mandar um aviso para todos membros, a cúpula emite um Salve: informe gestado em consenso pelos integrantes da cúpula. O Salve é utilizado para informar uma decisão sobre assuntos da comunidade, ou avisar sobre punições ou sanções. A eficiência da comunicação é um dos pontos fortes da facção e é capaz de fazer a informação chegar ao líder de cada setor, sem atravessadores.

Sintonia dos Gravatas: Com a ajuda de uma rede de advogados instalados na Sintonia dos Gravatas (diz ainda a Carta Capital), pagando até 2 mil reais para mulheres visitarem presos levando informações e 25 mil reais por um celular, a cúpula e os Sintonias Gerais e Finais conseguem comandar toda a cadeia produtiva da organização, mesmo trancafiados no sistema penitenciário. Desde a negociação da pasta base de cocaína e Bob Esponja (maconha), no Paraguai e Bolívia, comandada pela Sintonia de Outros Países, passando pela mistura e distribuição para diversas cidades e estados, até a Sintonia da FM (pontos de venda nas ruas).

Sintonia Financeira: Todo dinheiro arrecadado no Progresso, Progresso 100% (tráfico dentro dos presídios), da Cebola (mensalidade para membros em liberdade) e das Rifas são administrados pela Sintonia Financeira, formada apenas por membros de alta confiança da cúpula. Como reserva para momentos de dificuldades, a facção criou as chamadas Minerais, espécie de cofres preenchidos com 1 milhão de reais cada. Interceptações telefônicas do Ministério Público apontam a existência de ao menos sete Minerais escondidas em imóveis comprados pela facção. A localização delas é desconhecida.

Marcola, o líder

Embora a descentralização do poder no PCC seja real, a cabeça por trás de toda essa estruturação burocrática é Marcola. Dos 46 nos de idade, Marcola passou metade em presídios de todo Brasil. Nesse período, dizem que a inteligência do jovem ladrão de banco foi afinada por intermináveis leituras. Afirma-se que teria lido Lênin, Mao Tse-Tung, Friedrich Nietzsche, Dante Alighieri, Maquiavel e outras centenas de autores. Sem poder contar com Deus, morto em seu livro predileto, Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche, Marcola conquistou a confiança da massa penitenciária ao fazer o PCC ocupar o espaço abandonado pelo Estado. Sagaz, o ex-batedor de carteira do centro de São Paulo percebeu a força angariada na prestação de serviços básicos aos detentos (também aqui se vê o crime organizado privado cumprindo tarefas estatais).

Assim como deveria caber ao governo paulista, o PCC dá as condições mínimas de seguranças, higiene e saúde aos detentos. Nos presídios superlotados, é a facção a provedora do sabonete, do colchão, cigarro e do espaço mínimo nas celas. É ela quem garante também a solução dos problemas internos entre detentos, primeiro por meio de conversas e depois com as devidas punições.

A Sintonia da Ajuda: cuida exclusivamente da entrega de cestas básicas e da manutenção de uma renda mínima para membros da facção em situação de dificuldade e famílias de integrantes mortos em caminhadas (missões). Cabe ao PCC também, por meio da Sintonia dos Ônibus, providenciar transporte aos familiares de detentos residentes longe das cidades nas quais estão presos. Ou seja, o PCC faz o que o Estado na faz.

O resultado prático do poder exercido pela facção é a proibição do uso de crack nos presídios, os trâmites instaurados para execuções de desafetos e a burocracia criada para o “bom andamento” do dia a dia no crime. Em uma das duas vezes nas quais caiu no grampo telefônico, Marcola chegou a afirmar ter sido essas ações capitaneadas por ele e não pelo governador Geraldo Alckmin; ele, portanto, é o responsável por diminuir os homicídios em São Paulo. Na outra ponta, depois de cumprida a pena e sem ter sido “ressocializado” pelo Estado, o detento livre e convicto da falta de oportunidades é obrigado a voltar ao crime, dessa vez sob a tutela da facção, para abastecer os cofres do PCC com o tráfico de drogas ou desempenhando alguma função administrativa na rua. Dessa forma, abastece o ciclo vicioso do crime.

É essa expertise organizacional, aliada aos erros de planejamento das forças de segurança paulistas e a descrença dos detentos em relação ao poder público, que sustenta a afirmação sobre a qual o PCC vai se tornar hegemônico em todo país.

Mesmo a cúpula alojada em São Paulo, a facção já possui tentáculos em todos os estado do país. São 2.398 membros espalhando o “método PCC” pelo Brasil. Os estados com maior concentração de integrantes, Paraná, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, servem de exemplo para como se deu a gênese do crescimento pelo país. É o caso do Paraná, com 626 membros. O estado, a partir de 1997, recebeu em seus presídios lideranças enviadas pelo governo paulista. O objetivo era desarticular o grupo, mas teve efeito contrário, apenas contribuiu para sua expansão.

Outro exemplo interessante é o caso do Maranhão, e da penitenciária de Pedrinhas. Após contato com maranhenses presos em presídios federais, a facção exportou seu modelo para o estado e deu início a primeira fase de domínio representada pelo enfrentamento aos rivais e rebeliões em busca de melhores condições nos presídios. O objetivo é bem claro e está documentado na última versão de seu estatuto do grupo, apreendido pelo Ministério Público. Da sua parte, o Ministério Público de São Paulo tentou desarticular a cúpula da facção. Entre 2010 e 2013, as seguidas apreensões, permitidas pela ação controlada utilizada pelos promotores, atingiram os cofres do PCC. A situação chegou ao ponto de membros serem flagrados em conversas nas quais reclamavam de, pela primeira vez na sua história, terem um déficit mensal de quatro milhões.

Na visão dos promotores do Gaeco, primeiro era preciso enfraquecer a facção. Em três anos, foram presos 144 integrantes, 5 toneladas de drogas e 47 fuzis. O segundo passo, com todas as provas e detalhes da organização criminosa no papel, seria ver concedida a prisão preventiva de 112 integrantes e a transferência de 32 membros da cúpula para o RDD. Segundo o Ministério Público, a surpresa da ação executada em um só dia desencadearia uma quebra no comando do grupo.

Isolado pelo Tribunal de Justiça, pelo governo estadual e forças de segurança, o Ministério Público viu os pedidos de prisão e RDD serem negados. Na opinião dos promotores, esse foi mais um dos erros cometidos no combate à facção e propiciou o surgimento de planos de fuga.

O fato é que enquanto o PCC vivia sua primeira fase de organização, bastava ao Estado dar as condições mínimas de segurança, higiene e saúde aos detentos para, em seguida, investir na educação de sorte a ressocializá-los. Isso esvaziaria o poder de Marcola e sua facção ainda incipiente. O custo político seria mínimo. No segundo momento, além das questões anteriores, seria preciso combater a organização que já mostrava seu poder de persuasão dos presos e começava a se expandir. O custo político maior, mas ainda possível de se enfrentado.

Hoje, o problema deixou de ser apenas do governo paulista e, caso queiram reverter essa situação, todos os governos estaduais e o federal precisarão revolucionar o sistema penitenciário, investir pesadíssimo em inteligência e unificar o combate à facção. Aliado a isso, é mais que necessária (segundo a opinião dos órgãos estatais) a criação de varas especializadas no julgamento de organizações criminosas para garantir a segurança necessária para o judiciário defender suas posições. Entretanto, nesse momento, o que eles mais temem é o fato do custo político ser altíssimo. O Ministério Público de São Paulo apontou qual o caminho a ser seguido. Agora, a população aguarda uma posição das forças de segurança de São Paulo. Mas é bom lembrar que a decisão é política, não jurídica.

Cooptação de profissionais

Hoje em dia, a atuação do PCC não se restringe apenas às celas dos presídios. Na tentativa de favorecer e proteger o grupo, o comando criminoso conseguiu, ao longo dos anos, cooptar até advogados, que passaram de defensores de detentos, para aliados ao “partido”. Vários advogados já foram presos acusados de levar ordens de uma cadeia a outra a mando do PCC. Sabe-se que o PCC paga curso de direito para estudantes com o objetivo de que, no futuro, quando formados, eles venham a defendê-los. De acordo com informações do Instituto Marconi até 2007, o Deic havia prendido e indiciado dez advogados, incluindo três advogadas. Dois advogados chegaram a ser condenados. A. N. M. Foi preso em 2001 e, indiciado por favorecimento ao crime foi para a cadeia onde cumpriu dois anos da pena. Foi solto em Novembro de 2003. O advogado M. S. M. Foi acusado de formação de quadrilha e, condenado, passou quatro anos na cadeia. Em 2006 foi presa M. C. S. R. (defensora de Marcola e outros da facção) acusada de pagar propina para que o funcionário do som da Câmara dos Deputados do Congresso Nacional, cedesse a ela a gravação dos depoimentos de dois delegados do Deic à CPI do Tráfico de Armas, que acontecia em Brasília. Os depoimentos eram sigilosos e reservado mas a advogada conseguiu a cópia, pagando ao funcionário. As conversas dos dois delegados com os deputados chegaram às mãos o Marcola e de outros líderes da facção.

A participação de policiais e agentes na tentativa de favorecer o comando também não é raro. Muitos começaram a se aliar ao PCC no momento de seu maior crescimento, em 2006, passando para o lado da facção. Outros, ao encontrar bandidos da facção, ao invés de prendê-los, cobravam altos valores para que eles continuassem em liberdade. Em alguns casos, além do dinheiro, ainda ficaram com a droga encontrada com os bandidos.

A cooptação de jovens para participar do “Partido” também é comum. Uma reportagem da Folha, de 2006, apontava que membros do PCC estavam se deslocando ao norte e nordeste do Brasil em busca de jovens sem antecedentes criminais para ensinar a “função”.

De acordo com a revista Veja, em 2014, o deputado estadual Luiz Moura foi afastado de suas funções partidárias no PT, obrigando-o a se desfiliar do partido ou seria expulso, depois de levantada uma suspeita de ele ter participado numa reunião com membros do PCC, cujo objetivo era incendiar ônibus. Também é suspeito de receber dinheiro do PCC. O político é ligado a cooperativas de perueiros, assim como seu irmão Senival Moura, vereador pelo PT na cidade de São Paulo. O deputado nega envolvimento com o crime organizado e diz estar sendo alvo de preconceito por ter sido condenado, no passado, a 12 anos de cadeia por vários assaltos à mão armada. Ele fugiu da cadeia e não cumpriu a pena. Obteve perdão judicial em 2005 e conseguiu até um atestado de pobreza, em que declarava não ter condições de arcar com o custo de sua defesa ou de ressarcir suas vítimas. Cinco anos depois, já candidato a deputado estadual, declarou um patrimônio superior a R$ 5 milhões. Moura pertence ao grupo político de Jilmar Tatto, que também tem sua base política entre as cooperativas de perueiros. A polícia continua investigando a infiltração do PCC no setor.

Fonte: http://www.cartacapital.com.br/blogs/blog-do-serapiao/crime-em-lugar-do-estado-comoopcc-pretende-dominarobrasil-3006.html

O congresso precisa ter decoro

Deputado Jair Bolsonaro reacende por suas palavras discussões sobre imunidade material parlamentar e decoro parlamentar

Publicado por Leonardo Sarmento

“Há poucos dias, tu me chamou de estuprador, no Salão Verde, e eu falei que não ia estuprar você porque você não merece”. Jair Bolsonaro.

A imunidade material prevista no art. 53, caput, da Constituição não é absoluta, pois somente se verifica nos casos em que a conduta possa ter alguma relação com o exercício do mandato parlamentar.

A garantia constitucional da imunidade parlamentar em sentido material (CF, art. 53, caput) – que representa um instrumento vital destinado a viabilizar o exercício independente do mandato representativo – somente protege o membro do Congresso Nacional, qualquer que seja o âmbito espacial (locus) em que este exerça a liberdade de opinião (ainda que fora do recinto da própria Casa legislativa), nas hipóteses específicas em que as suas manifestações guardem conexão com o desempenho da função legislativa (prática in officio) ou tenham sido proferidas em razão dela (prática propter officium), eis que a superveniente promulgação da EC 35/2001 não ampliou, em sede penal, a abrangência tutelar da cláusula da inviolabilidade. A prerrogativa indisponível da imunidade material – que constitui garantia inerente ao desempenho da função parlamentar (não traduzindo, por isso mesmo, qualquer privilégio de ordem pessoal) – não se estende a palavras, nem a manifestações do congressista, que se revelem estranhas ao exercício, por ele, do mandato legislativo. A cláusula constitucional da inviolabilidade (CF, art. 53, caput), para legitimamente proteger o parlamentar, supõe a existência do necessário nexo de implicação recíproca entre as declarações moralmente ofensivas, de um lado, e a prática inerente ao ofício congressional, de outro.

Malgrado a inviolabilidade alcance hoje ‘quaisquer opiniões, palavras e votos’ do congressista, ainda quando proferidas fora do exercício formal do mandato, não cobre as ofensas que, ademais, pelo conteúdo e o contexto em que perpetradas, sejam de todo alheias à condição de deputado ou senador do agente.

Parcela do STF tem acentuado que a prerrogativa constitucional da imunidade parlamentar em sentido material protege o congressista em todas as suas manifestações que guardem relação com o exercício do mandato, ainda que produzidas fora do recinto da própria Casa Legislativa (RTJ 131/1039 – RTJ 135/509 – RT 648/318), ou, com maior razão, quando exteriorizadas no Âmbito do Congresso Nacional (RTJ 133/90).

Em sentido contrário, Carlos Ayres Britto já entendeu relatando processo que a palavra ‘inviolabilidade’ significa intocabilidade, intangibilidade do parlamentar quanto ao cometimento de crime ou contravenção. Tal inviolabilidade é de natureza material e decorre da função parlamentar, porque em jogo a representatividade do povo. O art. 53 da CF, com a redação da Emenda 35, não reeditou a ressalva quanto aos crimes contra a honra, prevista no art. 32 da EC 1, de 1969. Assim, é de se distinguir as situações em que as supostas ofensas são proferidas dentro e fora do Parlamento. Somente nessas últimas ofensas irrogadas fora do Parlamento é de se perquirir da chamada conexão com o exercício do mandato ou com a condição parlamentar. Para os pronunciamentos feitos no interior das Casas Legislativas não cabe indagar sobre o conteúdo das ofensas ou a conexão com o mandato, dado que acobertadas com o manto da inviolabilidade. Em tal seara, caberá à própria Casa a que pertencer o parlamentar coibir eventuais excessos no desempenho dessa prerrogativa. No caso Bonsonaro, o discurso se deu no plenário da Câmara dos Deputados.

Lamentavelmente, ao menos na composição de 2014 do STF, vem prevalecendo o entendimento da maioria que confere a maior amplitude possível à imunidade material parlamentar, como se pode depreender do voto que segue proferido pelo Min. Luiz Fux, no AgR RE n. 576.074-RJ, j. 26.04.2011, Primeira Turma, DJe n. 98 de 25.05.2011, em apertado resumo:

Com efeito, o âmbito de abrangência da cláusula constitucional de imunidade parlamentar material, prevista no art. 53 da Constituição, tem sido construído por esta Corte à luz de dois parâmetros de aplicação. Quando em causa atos praticados no recinto do Parlamento, a referida imunidade assume contornos absolutos, de modo que a manifestação assim proferida não é capaz de dar lugar a qualquer tipo de responsabilidade civil ou penal, cabendo à própria Casa Legislativa promover a apuração, interna corporis, de eventual ato incompatível com o decoro parlamentar. De outro lado, quando manifestada a opinião em local distinto, o reconhecimento da imunidade se submete a uma condicionante, qual seja: a presença de um nexo de causalidade entre o ato e o exercício da função parlamentar […].

Com a devida máxima vênia, o STF revelou certa contradição, porque, em seu início, ficou registrado que “tal inviolabilidade é de natureza material e decorre da função parlamentar, porque em jogo a representatividade do povo”. Ora, se a imunidade material decorre da função parlamentar, como, em seguida, desvinculá-la do exercício dessa função, pelo simples fato de as palavras, opiniões e votos serem proferidos no interior da Casa Legislativa, tornando-a, apenas por isso, de caráter absoluto? Onde o amparo constitucional para se chegar a tanto? Para tanto, é preciso observar, de início, ser intuitivo que a Constituição Federal, ao definir o rol de prerrogativas em favor dos parlamentares, o fez não em razão de um suposto prêmio especial às pessoas que pudessem alcançar esses cargos de destacada posição estatal, mas para assegurar a plenitude e total independência de seus titulares no exercício das funções inerentes aos referidos cargos. Marco Aurélio, entrementes, foi preciso em sua exposição no sentido que sustentamos:

O objetivo maior do preceito [art. 53 da Constituição Federal] é viabilizar a atuação equidistante, independente, sem peias, no exercício do mandato […]. De modo algum, tem-se preceito a viabilizar atuação que se faça, de início, estranha ao exercício do mandato, vindo o Deputado ou Senador a adentrar, sem consequências jurídicas, o campo da ofensa pessoal, talvez mesmo diante de descompasso na convivência própria à vida gregária. A não se entender assim, estarão eles acima do bem e do mal, blindados, a mais não poder, como se o mandato fosse um escudo polivalente, um escudo intransponível. Cumpre ao Supremo, caso a caso, perquirir a existência de algum elo entre o que se espera no desempenho do mandato parlamentar e o que veiculado, principalmente quando isso aconteça fora da casa legislativa, em entrevista dada à imprensa. Esperemos que com sua nova composição a discussão retorne ao plenário do Supremo Tribunal Federal e se confira um entendimento consentâneo com o que a Constituição da República, de fato, almejou tutelar, que é o livre exercício do mandato. Ofensas pessoais sem pertinência temática com o exercício do mandato não podem restar agasalhadas pela imunidade material por absoluto desvio de sua finalidade constitucional.

Por que não, tamanho descalabro proferido pelo deputado Bolsonaro, famoso por seus desvios de opiniões, possa ser reapreciada a questão pelo Supremo Tribunal Federal em sua nova composição, e assim tenhamos um desfecho constitucional que não vise blindar o poder, mas sim o exercício pertinente do poder.

Certo infirmamos que, configurada está incontestavelmente a quebra de decoro parlamentar. O conceito de decoro é fluido, indeterminado. A Constituição Federal, contudo, já nos oferece um indicativo a pautar o ato de interpretação. Quando trata das imunidades, a Carta Política se refere às “imunidades DE Deputados ou Senadores” (art. 53, § 8º). Ou seja, as imunidades são prerrogativas exercidas e titularizadas pelos parlamentares enquanto tal. Já quando cuida do decoro, a Constituição menciona “decoro parlamentar” (art. 55, II), e não decoro do parlamentar. Tudo a sinalizar que o verdadeiro titular deste comportamento decoroso, que o real destinatário da norma constitucional, não é o deputado ou o senador per si, mas, isto sim, a própria INSTITUIÇÃO DO PARLAMENTO. É ele, Parlamento, Congresso Nacional, quem tem o direito a que se preserve, através do comportamento digno de seus membros, sua imagem, sua reputação e sua dignidade. Saímos do exercício do mandato parlamentar (objeto de proteção pelas imunidades) e chegamos à honra objetiva do Parlamento, que deve ser protegida de comportamentos reprováveis por parte de seus membros. São nestes termos que o nobre deputado Jair Bolsonaro procedeu com quebra do decoro parlamentar quando em plenário assentou que um de seus pares não mereceria ser estuprada, deixando implícito que outras mulheres fazem jus ao estupro. Uma vergonha para o Congresso Nacional contar em seu corpo com um membro deste talante, respeitando posições em contrário que só estão a reforçar a beleza da democracia e do direito.

Nesta linha de raciocínio, podemos conceituar decoro parlamentar, nas palavras de Miguel Reale, como sendo a “falta de decência no comportamento pessoal, capaz de desmerecer a Casa dos representantes(incontinência de conduta, embriaguez, etc.) e falta de respeito à dignidade do Poder Legislativo, de modo a expô-lo a críticas infundadas, injustas e irremediáveis, de forma inconveniente…” Assim sustentamos pela possibilidade de cassação do mandato político do parlamentar em comento por quebra do decoro parlamentar.

Adendo: Este artigo foi finalizado no dia 10/12/14, no dia seguinte, conforme possibilidade aventada por este trabalho, quatro partidos já entraram com pedido de cassação do deputado Jair Bolsonaro no Conselho de Ética da Câmara.

A Humanidade está um pouco melhor, o elefante Raju vai ficar livre.

VITÓRIA! Elefante Raju está livre.

Tarcisio Praciano Pereira

O elefante Raju não tem a menor consciência de que eu existo e que lutei pela sua liberdade. Nem isto me interessa, o que me importa é a Humanidade ficou um pouco melhor porque um dos seres do Planeta deixou de ser instrumento de exploração.

Uma pequena vitoria porque Eric Garnier está morto e muitos seres parecidos comigo correm o risco de morrer diariamente nas mãos da polícia americana. Eric Garnier e Mike Brown são apenas os dois mais recentes.

VITÓRIA! Elefante Raju está livre.

Elizabeth MacGregor

10 de dez de 2014 — Vitória! O elefante Raju vai continuar livre e a salvo em um santuário na Índia, após uma decisão positiva do tribunal indiano que impediu que ele fosse enviado de volta a uma vida de sofrimento e abusos com seu antigo dono.

Estamos muito felizes com sua ajuda, é o melhor presente que eu poderia ter neste final de ano. Um diretor de preservação de florestas da Índia defendeu que leis fortes devem ser feitas para proteger os animais em todo o mundo. “Estou muito feliz e orgulhoso que nós pudemos conseguir esta vitória judicial”, disse Rupak De.

Nossa luta não termina aqui: minha colega Vania Nunes criou um abaixo-assinado pedindo que a exploração de animais em circos seja proibida no Brasil. Clique e assine se você concorda que elefantes, leões e macacos não devem ser maltratados em circos: https://www.change.org/p/dep-vicentinho-pro%C3%ADbam-o-uso-de-animais-em-circos-no-brasil-2

As mães que vão a Washington reclamar pelos filhos mortos pela brutalidade policial

DC Schedule of Events for Mothers’ Delegation to DC (updated)

CODEINK Press Release

FOR IMMEDIATE RELEASE

December 4, 2014

Contact:

Alli McCracken, CODEPINK Press Coordinator, 860-575-5692, Alli@codepink.org

DC Schedule of Events for Mothers Who Have Lost Children to Police Brutality; Traveling to DC Dec 9-11

to Demand Police Accountability

Washington, DC –– From December 9 – 11th, mothers who have lost children to police brutality will come to Washington to demand justice and accountability. This is the first delegation of mothers to visit the nation’s capital since the killing of Michael Brown put the issue of police brutality in the spotlight. The nine women—hailing from New York to Texas to California—are all dynamic speakers with heart-wrenching stories who are using their tragedies to stop the killing of other mothers’ sons. CODEPINK, the DC Hands Up Coalition, Mothers Against Police Brutality and the National Congress of Black Women have organized several public and private events for the mothers.

Congressional Briefing / Press Conference

When: Wednesday, December 10 from 9:30am-12:30pm

Where: House Building Rayburn 2226

Co-sponsored by Congressmen John Conyers, Hank Johnson, Sheila Jackson Lee, Keith Ellison, and Charles Rangel.

Vigil at Department of Justice

When: Wednesday, December 10, 2014 at 5PM

Where: Department of Justice at the corner of 10th and Pennsylvania

Facebook invitation:RSVP and invite your friends here!

The delegation mothers will gather for a candlelight vigil at the Department of Justice to commemorate the lives of their sons and all others who have been lost to police brutality.

Public forum with the mothers

When: Tuesday, December 9, 2014 from 79pm

Where: First Trinity Lutheran church: 309 E Street NW (Judiciary Square Metro), Washington, DC , DC 20001

More information on the webpage for the event.

The mothers will tell their stories and advocate for changing existing laws that leave families vulnerable to police brutality and accountability loopholes.

“I’m coming to DC for several reasons,” said Reverend Wanda Johnson, the mother of Oscar Grant, who was killed in Oakland, California on January 1, 2009. “First, I want to get the laws changed about racial profiling. Second, I want to change the law that allows the District Attorney to try the indicted officer, which I believe is a conflict of interest. Third, I want officers to have to wear body cameras. Lastly, I want officers to be trained not to shoot to kill.”

 “Our politicians have been epic failures in protecting our families. We have laws that protect policeman, but no laws that protect our families when someone is killed,” said Colette Flanagan, the founder of Mothers Against Police Brutality who is traveling to DC from Dallas, Texas. “Our elected officials often turn a blind eye to the killing of our children, so now we are taking our grief to their doorstep in Washington DC. They need to understand that our families are real, and that our sons—who were taken away from us so unjustly–– matter.”

The delegation is endorsed by the Center for Constitutional Rights, the National Lawyers Guild, the Bill of Rights Defense Committee, Popular Resistance, World Beyond War, CAAAV Organizing Asian Communities, DC Campaign Against Police Abuse, UltraViolet, Defending Dissent, CREDO and the No Fear Coalition.

Delegate Biographies

VALERIE BELL is the mother of Sean Bell, a 23-year-old unarmed man killed on his wedding day, November 25, 2006, in a barrage of 50 shots fired into his car by New York plainclothes police officers. The officers thought his friend had a gun. The detectives involved in the shooting were eventually acquitted. Valerie Bell is the founder of Mothers of Never Again (MONA), and after 8 years she has finally recorded her thoughts in a book coming out in 2015 called Just 23 (Thoughts from a mother in spoken word by Kisha Walker).

JERALYNN BLUEFORD from Oakland, California started the Justice4AlanBlueford Coalition on May 6,2012 after her 18 year-old son Alan Blueford was shot and killed by a police officer in East Oakland. From there The Alan Blueford Center 4 Justice was established in Oakland, California, as a place to help heal the community. They offer our resources to help restore the community as they struggle against police brutality. She also organized Helping Heart 2 Heal, a conference to inspire, empower, and restore healing for mothers that are suffering with the pain of losing their children and loved ones.

DARLENE CAIN is a mother from from Baltimore, Maryland. On October 28, 2008, her 29-year-old son Dale Graham was killed by a Baltimore City police officer. Since then she has been dedicated to lifting the voices of those who have had a family member killed by the police but were never given true justice and closure. She is is President and founder of MOTHERS ON THE MOVE.

DANETTE CHAVIS from New York, New York, lost her 19-year-old son in October 2004. After being shot in a gunfire exchange (not with police), Gregory Chavis died just a block from Lincoln Hospital in the Bronx when police prevented him from receiving any medical treatment. Chavis has been active at demonstrations and is the head of National Action Against Police Brutality. She has launched a petition, now with over 30,000  signatures, that demands national action against police brutality and murder, for all families that have been brutalized and lost loved ones at the hands of the police.

DOROTHY COPP ELLIOTT’s son Archie ‘Artie’  Elliott was shot and killed June 18, 1993 in District Heights, Maryland when pulled over for the driving under the influence. Both officers claimed that that Elliot pointed a gun at them as he was handcuffed behind his back. Police officers claimed he had a handgun in his front pocket, but no handgun was found. He was struck 14 times from a total of 22 rounds. Both officers in the case, Jason Leavitt and Wayne Cheney, were acquitted. Cheney went on to fatally shoot another man just a year later. He was also acquitted for that murder.

COLLETTE FLANAGAN from Dallas, Texas, lost her only son when he was 25 years old on March 10, 2013. Clinton Allen was unarmed and shot 7 times by a Dallas policeman (once in the back), who has since been on administrative leave from the police force, without a gun or badge. Flanagan is founder of Mothers Against Police Brutality, which lobbies for change in police enforcement practices and accountability measures.

MARCELLA HOLLOMAN’s son Maurice Donald Johnson was murdered by Baltimore police on May 19, 2012. She called an ambulance when her mentally ill son began to exhibit erratic behavior at a children’s gathering. Since Johnson’s episodic illness was registered in the police data base, Holloman expected they would take him to the hospital for treatment. Instead of waiting for an ambulance, the two responding officers entered Holloman’s home where Johnson was sequestered and shot him three times. Since then, his mother has been active and outspoken against police brutality.

WANDA JOHNSON’s son Oscar Grant was shot in the back and killed by transit Police Officer Johannes Mehserle at a train station in Oakland, California on January 1, 2009. Initially charged with second-degree murder, Mehserle was found guilty of involuntary manslaughter. Since the death of her son, Johnson has been active on the Board of Directors of the Oscar Grant Foundation, a resource for at-risk youth of all races who wish to turn their lives around in a positive way. A gospel minister and nation speaker, Johnson has made guest appearances on nationally syndicated television programs, universities and public forums to bring attention to injustices in law enforcement and the criminal justice system.

CONSTANCE MALCOLM is the mother of Ramarley Graham, who was 18 years old in 2012 when a New York police officer shot and killed him in his own home. Graham was suspected of carrying a gun in public, but no gun was found on him, in the bathroom he was shot in, or anywhere else in the house. Graham’s 6-year-old brother and his grandmother witnessed the shooting. Constance Malcolm has since been a vocal advocate against police brutality and has been seeking justice for her son.

TRESSA SHERROD is the mother of John Crawford III, a 22 year old who was shot and killed on August 5, 2014 by police in a Walmart in Ohio. A caller phoned police, accusing Crawford of brandishing a gun, when it was really an unloaded BB air rifle on a shelf, an item that is sold in the store. Surveillance footage shows major discrepancies between a 911 caller’s account and what really happened. An Ohio grand jury decided not to indict the officer who was responsible for Crawford’s death, and since then his mother has been pursuing justice.

A imprensa torturada e assassinada

PANTEÃO DOS JORNALISTAS

A imprensa torturada e assassinada

Por Luiz Antonio Maciel em 09/12/2014 na edição 828

Reproduzido do Observatório das Violências Policiais-SP, integrado ao Centro de Estudos de História da América Latina (CEHAL- PUC-SP), vinculado ao Programa de Esudos de Pós-graduação em História da PUC-SP

Vladimir Herzog, um símbolo da denúncia da violência da ditadura militar contra presos políticos no Brasil, não foi o único jornalista morto durante os anos de chumbo. Além dele, mais 22 jornalistas foram torturados e assassinados pelas forças de segurança no período. Passados mais de 20 anos do término do regime de exceção, vários deles ainda constam como desaparecidos. Além desses 22, centenas de jornalistas, dentre os quais vários da imprensa alternativa, mas também muitos que trabalhavam na chamada grande imprensa, foram perseguidos, ameaçados, cassados, indiciados em processos, condenados, exilados, presos e torturados.

Dos 22 jornalistas mortos ou desaparecidos, um pelo menos trabalhou na imprensa tradicional: Luís Eduardo da Rocha Merlino, que assinava matérias apenas como Luís Merlino. Ele começou a sua vida profissional como repórter do Jornal da Tarde, onde fez, entre outras, matérias sobre os índios Xavantes e sobre o então considerado “mau patrão” J.J. Abdala, proprietário da Companhia Brasileira de Cimento Portland Perus. Posteriormente Merlino transferiu-se para a Folha da Tarde, dirigida por Miranda Jordão, e no período de 1969/1970 trabalhou no Jornal do Bairro.

Antonio Benetazzo, estudante de filosofia e arquitetura na Universidade de São Paulo, foi um dos idealizadores de um dos primeiros jornais alternativos do período da ditadura militar – o jornal Amanhã –, do qual participou também o jornalista Raimundo Rodrigues Pereira, e que se tornou a origem de outros importantes veículos da imprensa nanica, como Opinião e Movimento.

Os demais 20 jornalistas sacrificados na luta contra o regime militar exerceram a profissão em jornais partidários muitas vezes clandestinos, pertencentes às mais variadas organizações de esquerda, desde o velho Partidão (PCB) até outras menos conhecidas, como Marx, Mao, Marighella, Guevara (M3-G) ou Partido Operário Revolucionário Trotskista (PORT). Todos legítimos descendentes do velho filósofo alemão Karl Marx, que também desenvolveu paralelamente a suas obras sobre economia e filosofia, uma intensa atividade jornalística na Gazeta Renana, na Nova Gazeta Renana, no Die Pres e até num jornal norte-americano, o New York Tribune.

Leia a seguir, por ordem alfabética do primeiro nome, um resumo biográfico desses 22 jornalistas mortos, elaborado com base em documentos coletados pelo Centro de Documentação Eremias Delizoicov e pela Comissão de Familiares dos Mortos e Desaparecidos Políticos.

>> Antônio Benetazzo

Nascido em Verona, na Itália, em 1941, foi educado por seus pais segundo os ideais da luta contra o nazismo e o fascismo na Europa. Essa formação o levou na adolescência, já no Brasil – para onde seus pais se mudaram quando ele ainda era pequeno – a uma participação efetiva em movimentos populares e estudantis. Ainda estudante secundarista, ingressou no PCB, e depois participou ativamente dos Centros Populares de Cultura (CPC) da União Nacional dos Estudantes (UNE). Foi presidente do Centro Acadêmico de Filosofia da USP e professor de história em cursos pré-vestibulares. Foi um dos idealizadores do jornal alternativo Amanhã.

Em 1967, saiu do PCB e ingressou na Ação Libertadora Nacional (ALN), de Carlos Mariguella, uma dissidência do PCB, e posteriormente passou para a clandestinidade. Viajou a Cuba em 1971, para fazer cursos de formação política e de combate, junto com outros brasileiros, que decidiram formar uma nova organização política, o Movimento de Libertação Popular (Molipo). Mais uma vez Benetazzo se voltou para o jornalismo, como redator do órgão oficial do partido.

Preso em 28 de outubro de 1972, foi torturado ininterruptamente durante dois dias no Departamento de Operações Internas – Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI, sucessor da Operação Bandeirantes, do II Exército) de São Paulo, instalado numa delegacia de polícia da Rua Tutóia, no bairro do Paraíso. Morreu no dia 30, com 31 anos, em conseqüência de traumatismo crânioencefálico. No dia 2 de novembro, os jornais divulgaram nota oficial dos órgãos de segurança informando que Benetazzo havia sido atropelado e morto por um caminhão, ao tentar fugir quando era levado por agentes da repressão para um encontro com companheiros de organização. Foi enterrado no Cemitério de Perus, como indigente, mas posteriormente a família conseguiu resgatar seus restos mortais. Em 16 de janeiro de 1973, embora já morto e enterrado, teve a prisão decretada pela Segunda Auditoria de Guerra da Segunda Região Militar.

>> David Capistrano da Costa

Membro da velha guarda do Partidão, nasceu em 1913 em Boa Viagem, no Ceará, e está desaparecido desde 1974, quando tinha 61 anos de idade. A prisão dele está comprovada pelo documento do Departamento de Ordem Política e Social do Rio de Janeiro (DOPS/RJ) número 203/187: “Segundo anotações neste Departamento, em 16 de setembro de 1974, David Capistrano da Costa encontra-se preso há quatro meses, sendo motivo a Campanha da Comissão Nacional Pró-Anistia dos Presos Políticos”. Relatório da Marinha informa que ele havia sido preso na Unidade de Atendimento do Rocha, em São Paulo, possivelmente o Hospital Psiquiátrico de Franco da Rocha.

Como sargento da Aeronáutica e membro do PCB, Capistrano participou do Levante de 1935, o que resultou em sua expulsão das Forças Armadas e uma condenação, à revelia, de 19 anos de prisão. Em 1945, porém, foi anistiado.

Capistrano também participou como combatente das Brigadas Internacionais na Guerra Civil Espanhola e da Resistência Francesa durante a ocupação nazista. Ficou preso num campo de concentração alemão, mas foi libertado e regressou ao Brasil em 1941.

Em 1947, já anistiado, foi eleito deputado estadual em Pernambuco. Atuou na política pernambucana até 1964, tendo dirigido os jornais A Hora e Folha do Povo. Com o golpe de 64 passou para a clandestinidade e em 1971, não tendo mais condições de ficar no Brasil, asilou-se na então Checoslováquia. Em 1974, ao retornar para o Brasil pela fronteira da Argentina, foi preso e morto sob tortura, mas oficialmente é dado como desaparecido. O médico Amílcar Lobo, que participava das torturas nos órgãos de repressão no Rio de Janeiro, disse à Maria Carolina, filha de Capistrano, que David havia sido o último preso a que ele deu assistência enquanto era torturado nas instalações da Rua Barão de Mesquita.

>> Djalma Carvalho Maranhão

Filiado na década de 1930 ao Partido Comunista Brasileiro, Djalma Maranhão teve uma participação política eclética. No início do Estado Novo, criou em Natal (RN), onde nasceu em 1915, um jornal e um time de futebol. Depois de expulso do PCB por divergências com a direção, filiou-se ao Partido Social Progressista (PSP) de Adhemar de Barros, tendo sido eleito deputado estadual. Posteriormente foi nomeado prefeito. Em 1958, foi eleito suplente de deputado federal pela conservadora União Democrática Nacional (UDN) e em 1960 foi eleito prefeito de Natal pelo Partido Trabalhista Nacional (PTN). Com o golpe de 64, teve o mandato cassado, foi preso e confinado na ilha de Fernando de Noronha. Libertado em fins de 64, partiu para o exílio no Uruguai, tendo vivido em Montevidéu até 30 de julho de 1971, quando morreu de parada cardíaca, aos 55 anos de idade. Julgado à revelia, no Brasil, havia sido condenado a 18 anos de prisão.

>> Edmur Péricles Camargo

Paulistano nascido em 1914, ingressou no PCB em 1944 e dois anos depois foi trabalhar no Sindicato dos Armadores do Rio de Janeiro. Posteriormente, em 1952, começou a exercer a profissão de jornalista em A Tribuna Gaúcha, órgão do partido no Rio Grande do Sul. Entre 1951 e 1953 participou, no norte do Paraná, da chamada Revolta de Porecatu – a luta de posseiros contra grandes proprietários de terra.

Com o golpe de 64, exilou-se no Uruguai, só retornando ao Brasil como clandestino três anos depois. Voltou ao Rio Grande do Sul em 1969, onde criou a organização Marighella, Mao, Marx e Guevara (M3-G), que mantinha contatos com a Vanguarda Armada Revolucionária Palmares (VAR-Palmares). Junto com outros integrantes do M3-G, foi indiciado em Inquérito Policial Militar (IPM), em 1970, no Rio Grande do Sul. Preso, foi banido do Brasil para o Chile em 1971 com outros 69 presos políticos, na troca com o embaixador suíço Giovanni Enrico Bucher, que havia sido seqüestrado em 7 de dezembro de 1970. Após o golpe que derrubou o presidente chileno Salvador Allende, em 1973, viajou com outros brasileiros banidos para o Uruguai, de onde pretendiam entrar no Brasil. No entanto, segundo Relatório do Ministério da Marinha, foi preso em 11 de junho de 1974 por autoridades brasileiras e argentinas quando o avião pousou em Buenos Aires. Nunca mais foi visto.

>> Gilberto Olimpio Maria

Paulista de Marissol, onde nasceu em março de 1942, militou no PCB e posteriormente no Partido Comunista do Brasil (PCdoB). A partir de 1961, durante dois anos, cursou engenharia na antiga Checoslováquia, mas depois retornou ao Brasil. Trabalhou no jornal A Classe Operária, do PCB, até o golpe de 1964, quando passou para a clandestinidade. Nesse mesmo ano casou-se com Victória Grabois, filha de Maurício Grabois, e mudou-se para Guaratinga, no Mato Grosso, onde o casal, junto com outros militares, tentaram organizar a resistência de camponeses contra a ditadura, projeto abandonado no ano seguinte, por problemas de segurança. Em 1966, foi para a China e, ao retornar ao Brasil, morou em vários locais no interior até se fixar em Caianos, no interior de Goiás. Na Guerrilha do Araguaia, liderou o Destacamento C, junto com Dinalva Oliveira Teixeira, a Dina. Relatório do Ministério da Marinha revela que foi morto em 25 de dezembro de 1973, durante intenso ataque das Forças Armadas contra acampamento guerrilheiro na Serra das Andorinhas. Como seu corpo não foi encontrado, é considerado oficialmente desaparecido.

>> Hiran de Lima Pereira

Alto dirigente do PCB, nasceu em Caicó, Rio Grande do Norte, em 1913. Em 1946 foi eleito deputado federal, obtendo uma das maiores votações do partido, mas perdeu o mandato quando o registro partidário foi cassado. Em 1949 mudou-se para o Recife, onde trabalhou como redator da Folha do Povo, órgão oficial do PCB de Pernambuco.

No final da década de 50, quando Miguel Arraes foi eleito prefeito de Recife, Hiran de Lima foi convidado a ser o Secretário da Administração, cargo que manteve durante as duas gestões seguintes, de outros prefeitos. Paralelamente atuou como ator no Teatro Popular do Nordeste na peça A Pena e a Lei, de Ariano Suassuna, sob direção de Ermilo Borba Filho.

O golpe de 64 levou-o entrar na clandestinidade. Inicialmente permaneceu em Recife, mas depois mudou-se para o Rio de Janeiro e São Paulo, como dirigente do PCB. Teria sido preso em janeiro ou abril de 1975, com 61 anos de idade, por agentes do Exército e do DOI-CODI de São Paulo e nunca mais foi visto. É tido como desaparecido. A família acredita que seus ossos estejam entre os exumados do Cemitério de Perus.

>> Ieda Santos Delgado

Carioca nascida em 1945, era advogada e funcionária do Departamento Nacional de Produção Mineral, no Rio de Janeiro, onde trabalhava também como jornalista na Tribuna da Imprensa. Foi presa no dia 11 de abril de 1974, em São Paulo.

Relatório do Serviço de Informação do DOPS/SP, segundo documento do Ministério da Aeronáutica, datado de 17 de maço de 1975, informa que Ieda estava envolvida com pessoas presas ou seqüestradas pela polícia. Tinha 29 anos, nunca mais foi vista e é considerada desaparecida.

>> Jayme Amorim Miranda

Advogado e jornalista, nascido em julho de 1926 em Maceió, Alagoas, era filiado ao Partido Comunista Brasileiro e foi diretor do jornal Voz do Povo, da capital alagoana. Relatório do Ministério da Marinha datado de 1979 informa que fazia parte da relação de jornalistas do Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro que haviam sido cassados pelos Atos Institucionais 1,2 e 5.

Relatório do Ministério do Exército informa que ele “esteve em Moscou e seu nome aparece numa lista de brasileiros que em 1974 transitaram pelo aeroporto de Orly/França, com destino aos países socialistas, com o nome falso de Juarez Amorim da Rocha”. Informações suficientes, no entender dos órgãos de segurança, para que fosse preso no dia 4 de fevereiro de 1975 ao sair de casa, no Catumbi, Rio de Janeiro. É mais um desaparecido sem deixar pistas.

>> Joaquim Câmara Ferreira

Paulistano nascido em 1913, entrou para o PCB em 1933 e foi diretor de vários jornais do partido. Com o início do Estado Novo, em 1937, partiu para a vida clandestina. Detido pela polícia política da ditadura Vargas na gráfica do PCB, onde estava trabalhando, ficou vários anos preso e foi muito torturado, a ponto de perder definitivamente as unhas das mãos. Em 1946, Toledo, ou Velho, como também era conhecido, elegeu-se vereador em Jaboticabal, interior de São Paulo, mas perdeu o mandato quando foi cassado o registro do PCB. Em 1953, participou ativamente da greve geral realizada em São Paulo.

Em 1964 foi preso pela polícia por fazer uma conferência para operários em São Bernardo do Campo sobre “o papel da imprensa na luta pelas reformas de base”. Libertado pouco tempo depois, foi condenado à revelia a dois anos de reclusão.

Participou da elaboração do “Manifesto do Agrupamento Comunista de São Paulo” em 1967, que provocaria uma cisão no PCB e a criação da Ação Libertadora Nacional (ALN). Quando Carlos Marighella foi morto pela equipe do delegado Sérgio Paranhos Fleury, em novembro de 1969, em São Paulo, Câmara Ferreira estava em Cuba, mas logo voltou ao Brasil para assumir o comando da ALN no lugar de Marighella.

Menos de um ano depois, no dia 23 de outubro de 1970, por volta das 19 horas, Câmara Ferreira foi preso, também pela equipe do delegado Fleury, no bairro de Moema. A tortura começou já no carro de polícia que o levou para o sítio clandestino de Fleury, onde morreu após algumas horas de maus-tratos. A nota oficial do DOPS paulista atribuiu a morte do dirigente da ALN a problemas cardíacos resultante do fato de ter reagido à prisão e lutado com os policiais. Essa versão, entretanto, foi desmentida pela presa política Maria de Lourdes Rego Melo, que relatou a prisão de Toledo, a viagem ao sítio de Fleury e a morte sob tortura. Câmara Ferreira chegou a ser atendido por um médico, levado pelo delegado para que o mantivesse vivo por mais tempo na tentativa de conseguir informações relevantes sob tortura. O corpo de Câmara foi sepultado pela família no Cemitério da Consolação.

>> José Roberto Spiegner

Nascido em 1948, em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, Spiegner começou a atuar desde cedo no movimento estudantil, quando aluno do Colégio Pedro II. Fez cursos de cinema e jornalismo. Em 1966 passou em primeiro lugar no vestibular para a Faculdade de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde atuou ativamente no Diretório Acadêmico. Simultaneamente ingressou no Movimento Revolucionário 8 de outubro (MR-8) e em 1968 foi para a clandestinidade. Dois anos depois, em 17 de fevereiro de 1970, foi morto com 22 anos de idade em suposto tiroteio com agentes do DOI-CODI do Rio de Janeiro. Foi enterrado pela família no Cemitério Comunal Israelita de Vila Rosali, no Rio de Janeiro.

>> Luís Eduardo da Rocha Merlino

Nascido em Santos, em 1948, Aos 20 anos de idade estudava História na Universidade de São Paulo e já trabalhava como jornalista, fazendo parte da equipe do jornal alternativo Amanhã, além de trabalhar também na Folha da Tarde . Em setembro de 1968, cobriu o XXX Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), em Ibiúna, no interior de São Paulo. Nessa ocasião, já estava filiado ao Partido Operário Comunista (POC), o que o levou a participar de atividades clandestinas contra o regime militar, paralelamente ao desempenho de suas atividades normais como jornalista.

Em dezembro de 1970 viajou à França com passaporte legal, para estudar e também, como filiado do POC, pra fazer contatos com a IV Internacional, organização mundial de orientação trostskista. Em maio do ano seguinte, participa, em Rouen, Na França, como observador, do 2º Congresso da Liga Comunista, organização francesa da IV Internacional.

Provavelmente agentes de segurança internacionais estavam infiltrados no Congresso e transmitiram aos órgãos policiais brasileiros informações sobre a presença de Merlino em Rouen. Assim, cinco dias depois de seu retorno ao Brasil, o jornalista foi preso na casa da mãe, em Santos, no dia 15 de julho de 1971, e levado para a Oban, na Rua Tutóia. Lá, ele foi torturado durante 24 horas seguidas e, por permanecer durante longo tempo no “pau-de-arara”, passou a não sentir mais as pernas e a ter dificuldades para urinar, devido à gangrena nas pernas. Outros presos políticos que estavam na Oban contaram que o enfermeiro-torturador de plantão zombou dele com o chefe da equipe: “Capitão, o Merlino está reclamando de dores nas pernas e que não pode fazer pipi. Vai ver que andou demais durante a noite.” Como seu estado de saúde se agravou, no dia 17 foi levado para o Hospital Geral do Exército, onde morreu em 19 de julho, conforme atestado de óbito.

A mãe de Merlino, Iracema, entretanto, só recebeu a notícia da morte no dia 20, à noite. Nesse mesmo dia, o policial militar Gabriel informava aos presos na Oban/DOI-CODI que o jornalista morrera em decorrência de problemas cardíacos. A primeira versão que chegou à família foi a de que ele se suicidara. A segunda, dada pelos órgãos de repressão, foi a de que Merlino morrera em consequência de auto-atropelamento: ao ser levado para o Rio Grande do Sul para identificar companheiros do POC, na Rodovia Regis Bittencourt, na altura de Jacupiranga (SP), teria escapado dos agentes que o conduziam e se jogado embaixo de um carro. No Instituto Médico Legal, os familiares foram informados de que o corpo de Merlino não estava lá, mas um parente conseguiu burlar a vigilância e procurar o corpo em várias gavetas, até encontrá-lo. Assim pode ser enterrado num cemitério em Santos, escapando de ser enterrado numa vala comum do Cemitério Dom Bosco, em Perus, o destino final de centenas de presos políticos.

>> Luiz Inácio Maranhão Filho

Irmão de Djalma Carvalho Maranhão, que se exilou e morreu no Uruguai Luiz Inácio nascido em Natal, no Rio Grande do Norte, em 1921, era advogado, jornalista e professor, filiado ao PCB. Foi também deputado estadual. Em 1964, viajou para Cuba, acompanhado do líder das Ligas Camponesas e também deputado federal por Pernambuco Francisco Julião. Com o golpe de 1964, ambos tiveram os direitos políticos cassados.

No dia 3 de abril de 1974, quando passava por uma praça em São Paulo foi cercado por várias pessoas. Transeuntes que pensaram tratar-se de um assalto tentaram ajudá-lo. Na verdade, ele estava sendo preso por agentes da equipe do delegado Fleury. Foi algemado e levado num veículo. Nunca mais foi visto. O ex-médico e torturador Amílcar Lobo declarou, em entrevista à revista IstoÉ de 8 de abril de 1987, ter conhecido Maranhão no DOI-CODI do Rio de Janeiro.

>> Luiz Guilhardini

Operário naval, ferreiro e jornalista, nasceu em janeiro de 1920 em Santos, onde desenvolveu atividades políticas junto aos portuários como membro do antigo Partidão, ao qual se filiou em 1945. Em 1953, mudou-se para o Rio de Janeiro e integrou o Comitê Regional dos Marítimos. Com a criação do Partido Comunista do Brasil, como dissidência do PCB, ingressou na organização e, em 1966, foi eleito para o Comitê Central.

No dia 4 de janeiro de 1973, a casa onde morava com a família, no Rio de Janeiro, foi invadida por 13 homens. Ele, a mulher Orandina e o filho adotivo de oito anos foram colocados em cômodos separados e torturados. Depois os três foram encapuzados e levados, ao que se supõe, para o DOI-CODI do Rio de Janeiro. A partir de determinado momento, o filho Gino foi levado para assistir às torturas sofridas por Guilhardini, ao mesmo tempo em que também sofria sevícias. Nove dias depois, ao ser interrogada, Orandina soube da morte do marido por intermédio de um dos agentes: “Seu homem bancou o durão e foi pro inferno. Você também está a caminho para lhe fazer companhia.”. Guilhardini foi enterrado com o nome verdadeiro como indigente no Cemitério de Ricardo de Albuquerque, no Rio de Janeiro, e em 1980/81 seus ossos foram exumados e jogados numa vala clandestina, junto com as ossadas de outros indigentes.

>> Mário Alves de Souza Vieira

Nascido em Santa Fé, Bahia, em 1923, fez o curso secundário em Salvador, onde começou a atuar politicamente e ajudou a fundar a União de Estudantes da Bahia. Depois participou da União Nacional dos Estudantes. Em 1942, com 19 anos, já integrante do PCB, foi um dos líderes do movimento de massas na capital baiana contra o nazi-fascismo. Três anos depois passou a integrar o Comitê Estadual do PCB e em 1957 foi eleito para o Comitê Central do partido. Jornalista, dirigiu os jornais partidários Novos Rumos Voz Operária.

Teve os direitos políticos cassados por 10 anos pelo general-presidente Castelo Branco em 1966 e, em 1967, durante o VI Congresso do PCB, foi expulso da organização junto com Carlos Marighella, Joaquim Câmara Ferreira, Jacob Gorender e Apolônio de Carvalho, entre outros. No ano seguinte, foi um dos fundadores do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR).

Em 16 de janeiro de 1970, por volta das 20 horas, saiu de casa com a intenção de voltar logo. Nunca mais retornou e é dado oficialmente como desaparecido. Na verdade, foi preso pelo DOI-CODI do Rio de Janeiro e morreu durante a madrugada, por não suportar as torturas, que incluíram sessões de afogamento. Sua mulher, Dilma, relata num documento as circunstâncias de sua morte: “Alguns presos, levados à sala de torturas para limpar o chão sujo de sangue e de fezes, viram meu marido moribundo, sangrando pela boca e pelo nariz, nu, jogado no chão, arquejante, pedindo água, e os militares em volta, rindo, não permitindo que lhe fosse prestado nenhum socorro”. Revela ainda que ele foi empalado com um cassetete dentado e teve o corpo esfolado com escova de arame.

>> Maurício Grabois

Baiano de Salvador, descendente de judeus russos e nascido em 1912, foi amigo e colega de ginásio de Carlos Marighella, com quem passou a atuar politicamente ainda na adolescência. Militante do PCB na década de 30, começou a organizar células do partido nas Forças Armadas como aluno da Escola Militar do Realengo, onde ingressou em 1931 e da qual foi expulso dois anos depois. Cursou a Escola de Agronomia até o segundo ano, mas abandonou os estudos para se dedicar exclusivamente à atuação política.

Durante o Estado Novo, de 1935 a 1947, foi processado, condenado à revelia e posteriormente preso. Trabalhou na Panair do Brasil e fundou e dirigiu a Editora Horizonte, do PCB, no Rio de Janeiro. Foi diretor do jornal A Classe Operária de maio de 1945 até 1949, quando a publicação foi fechada.

Em 1945 foi eleito pelo PCB para a Assembléia Nacional Constituinte, como deputado federal pelo Distrito Federal, então no Rio de Janeiro, e chegou a ser o líder da bancada comunista, mas perdeu o mandato em 1947, quando o partido foi fechado por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e no seguinte começou a atuar na clandestinidade.

Com João Amazonas, Pedro Pomar e outros, rompeu com o PCB em 1962 e resgatou a sigla do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e relançou o jornal A Classe Operária, que passou a dirigir junto com Pedro Pomar como órgão oficial do partido. Em 1967 mudou-se para a localidade de Faveira, na região do Araguaia, onde implantou o núcleo do que seria a Guerrilha do Araguaia. Em 1972, tropas do Exército, com cerca de 20 mil soldados, cercaram os guerrilheiros e mataram 59 combatentes do PCdoB. O grupo do qual Maurício Grabois fazia parte teria sido morto na Serra das Andorinhas por um destacamento comandado pelo major Sebastião Curió. A maioria dos guerrilheiros mortos ainda são oficialmente considerados desaparecidos, pois até hoje seus restos mortais não foram encontrados. Maurício Grabois é um deles.

>> Orlando da Silva Rosa Bonfim Júnior

Formado em direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, Orlando Bonfim, nascido em Santa Teresa, no Espírito Santo, em 1915, trabalhou como jornalista profissional no jornal Estado de Minas, onde chegou a secretário de redação. Exerceu a atividade até 1964, quando o jornal Novos Rumos, que dirigia no Rio de Janeiro, foi fechado pelo golpe militar. Anteriormente, havia dirigido o jornal Imprensa Popular.

Filiado ao PCB, foi um dos signatários do Manifesto dos Mineiros de 1943, que pedia o fim do Estado Novo e o restabelecimento da democracia; em 1946 foi eleito vereador em Belo Horizonte e escolhido como líder do partido. Paralelamente, praticava a advocacia de modo gratuito.

No dia 8 de outubro de 1975, a família recebeu um telefonema anônimo, de pessoa que se dizia amigo de Bonfim, informando que ele estava preso. Nunca mais foi visto, nem seu corpo enterrado. Na revista Veja de 18 de novembro de 1992, um ex-agente do DOI-CODI de São Paulo, sargento Marival Dias Chaves do Canto, revelou que ele foi preso no Rio de Janeiro, trazido para São Paulo e morto com injeção de matar cavalo. Seu corpo teria sido jogado no Rio Avaré, no trecho entre a cidade de Avaré e a Rodovia Castelo Branco.

>> Pedro Ventura Felipe de Araújo Pomar

Pedro Pomar, como era mais conhecido, nasceu em Óbidos, no Pará, em 1913, mas quando tinha cinco anos foi com a família para Nova York, onde viveu por um ano. Aos 13 anos, saiu de Óbidos para fazer ginásio em Belém, onde começou a participar de atividades políticas. Em setembro de 1932, com 19 anos, quando cursava a Faculdade de Medicina e jogava futebol profissionalmente, participou da organização de um levante armado em apoio ao Movimento Constitucionalista de 32. Provavelmente nessa época foi recrutado pela escritora Eneida de Moraes para ingressar no PCB.

Preso várias vezes em Belém, da última vez fugiu da cadeia com outros membros do partido para o Rio de Janeiro, onde passou dificuldades e teve de trabalhar até como pintor de paredes. Ajudou a formar a Comissão Nacional de Organização Provisória, encarregada de reorganizar o PCB em todo o território. Mudou-se para São Paulo e, em 1947, se elegeu deputado federal pela coligação PCB-SP, com a maior votação da época: 100 mil votos.

Eleito para o Comitê Central e para a Comissão Executiva do PCB, foi secretário de Educação e Propaganda do partido, responsável por cerca de 25 jornais do partido em todo o país. Foi também diretor da Tribuna Popular e da Imprensa Popular e colaborou para o Notícias de Hoje.

Na década de 50, estudou na União Soviética durante dois anos, mas em 1962, foi expulso do partido e, junto com outros companheiros, criou o PCdoB, do qual se tornou membro do Comitê Central e redator-chefe do jornal A Classe Operária. Teve divergências também com a direção do novo partido, que havia decidido promover a Guerrilha do Araguaia. Quando três dirigentes da organização morreram na região em 1972, assumiu a direção do partido.

Na dia 16 de dezembro de 1976, quando participava de uma reunião da cúpula da organização no bairro da Lapa, em São Paulo, agentes do DOI-CODI cercaram a casa e fuzilaram todos os presentes. Pedro Pomar morreu atingido por cerca de 50 tiros. Foi enterrado no Cemitério Dom Bosco, em Perus, com nome falso, mas a família conseguiu descobrir onde ele fora sepultado e levou os restos mortais para Belém do Pará.

>> Rui Osvaldo Aguiar Pftzenreuter

Nascido em Orleans, Santa Catarina, em 1942, formou-se em jornalismo e sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em dezembro de 1964. Integrante do Partido Operário Revolucionário Trotskista (PORT), foi preso em São Paulo em 14 de abril de 1972 por agentes do DOI-CODI e morreu sob tortura nas instalações da Rua Tutóia no dia seguinte, aos 30 anos de idade. A versão oficial, entretanto, é outra. Relatório da Aeronáutica diz que em 15 de abril, em São Paulo, “ao receber voz de prisão, sacou de sua arma e atirou na equipe de segurança, sendo ferido; mesmo assim conseguiu evadir-se, aproveitando a escuridão, porém caiu adiante, sendo conduzido ao hospital e falecendo no trajeto”.

A certidão de óbito, datada de 26 de abril, diz que a causa da morte foi anemia aguda traumática, mas não descreve as lesões causadas pela tortura. Também foi enterrado no cemitério de Perus como indigente, mas em maio a família conseguiu resgatar o corpo e sepultá-lo no cemitério de sua cidade natal.

>> Sidney Fix Marques dos Santos

Estudante de Geologia da Universidade de São Paulo, nascido em São Paulo em 1940, abandonou o curso em 1964 para se dedicar à militância política. Filiado ao Partido Operário Revolucionário Trotskista (PORT), tornou-se o editor responsável pelo jornal Frente Operária, órgão oficial da organização.

Em 1972, exilou-se na Argentina, onde trabalhou como programador da multinacional IBM. No dia 15 de fevereiro de 1976, às 21h30, agentes da Superintendência de Segurança Federal da Argentina invadiram sua casa em Buenos Aires e o levaram. Seu corpo nunca foi localizado e o governo argentino nunca forneceu atestado de óbito. Até hoje é considerado desaparecido.

>> Thomaz Antônio da Silva Meirelles Neto

Natural de Parintins, Amazonas, onde nasceu em 1937, formou-se em sociologia pela Universidade de Moscou, o que foi considerado pela Justiça Militar, num processo de 1971, como justificativa suficiente para condená-lo: “Nove anos passados na União Soviética servem de prova da intenção de delinquir”.

Em 1958, com 21 anos, mudou-se do Amazonas para o Rio de Janeiro, onde participou ativamente da União Brasileira de Estudantes Secundaristas (UBES), da UNE e dos Centros Populares de Cultura. Paralelamente, trabalhava profissionalmente como jornalista. Por ser militante do PCB, conseguiu em 1962 estudar na União Soviética. De volta ao Brasil, em 1969, partiu para a ação política clandestina. Rompido com o PCB, entrou para a ALN de Carlos Marighella.

No dia 7 de maio de 1974 foi preso no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, e nunca mais foi visto. Em entrevista publicada pela revista IstoÉ em 8 de abril de 1987, o ex-médico e torturador Amílcar Lobo diz ter visto Thomaz no DOI-CODI do Rio de Janeiro.

O ator Carlos Vereza, que foi amigo de Thomaz e o escondeu em sua casa, disse que ele era fascinante e elegante, sempre usava paletós suíços, calças francesas e sapatos finíssimos, além de um 38 dentro de uma pasta. “Ele gostava de se vestir bem. Gostava de Sartre, de Camus, do existencialismo, do teatro do absurdo. Isso era lição de abertura, que não impedia que fosse uma das pessoas mais procuradas (pela repressão).”

>> Wânio José de Mattos

Capitão da Polícia Militar de São Paulo e jornalista, nascido em Piratuba, Santa Catarina, em 1926, era membro da Vanguarda Popular Revolucionária – VPR. Preso pela Operação Bandeirantes em fins de 1970, foi expulso da PM e banido para o Chile em 1971, junto com outros 69 presos políticos, em troca do embaixador suíço Giovanni Enrico Bucher.

Com o golpe que derrubou o presidente Salvador Allende, em 11 de setembro de 1973, no Chile, Wânio e a mulher foram presos e levados para o Estádio Nacional, em Santiago. Morreu em 16 de outubro daquele ano, sem tratamento médico, em conseqüência de ferimentos causados durante a prisão. A certidão de óbito emitida pelo Hospital de Campaña do Estádio Nacional, sem assinaturas de médicos legistas, deu como causa da morte “peritonite aguda”. A família só teve conhecimento das circunstâncias da morte de Wânio com a divulgação do Relatório Rettig, de 1992, que serviu de base para receber indenização do governo chileno.

>> Nota do OI: A lista de jornalistas mortos pela repressão elaborada pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo contabiliza, além de Vladimir Herzog e dos mencionados acima, os nomes de Jane Vanini, Lincoln Cordeiro Oest e Nestor Vera.

***

Luiz Antonio Maciel, para o Observatório das Violências Policiais-SP

Não paramos até que a vida do negro tenha valor

We won’t stop until Black lives matter

SocialistWorker.org rounds up recent protests against police violence from coast to coast, with Gina Sartori reporting from New York City.

Protester against the non-indictment of NYPD officer Daniel Pantaleo for the murder of Eric Garner (Joshua Sinn)Protester against the non-indictment of NYPD officer Daniel Pantaleo for the murder of Eric Garner (Joshua Sinn)

FROM THE moment news began to spread that the NYPD officer who strangled Eric Garner to death wouldn’t be indicted, thousands of New Yorkers began to gather to vent their outrage, touching off days of protest.

But it didn’t stop there. In Boston; in Boulder, Colorado; in Portland, Oregon; in Austin, Texas; in the Bay Area in California, and countless other cities, large numbers of people took to the streets, driven by disgust at the lack of accountability for lethal police violence against unarmed Black people.

Eric Garner was strangled to death on the streets of Staten Island in July, but the grand jury decision not to indict him came on the heels of the same outcome to the murder of Mike Brown in Ferguson and out-of-control police violence everywhere. The powerful slogan “Black Lives Matter” hit close to home in every city of the U.S.

The size of these protests was striking, but so were the crowds themselves–diverse in every way, angrily defiant and often mobilizing day after day to send the message of no justice, no peace. Already, people are beginning to mobilize for two demonstrations this coming weekend in New York City and Washington D.C.

— In New York City, the response to the December 3 grand jury decision was immediate, and it was only possible to keep track of all the protests by tuning in to television news coverage of the many places that crowds gathered.

Within hours of the announcement, hundreds of protesters staged a “die-in” at Grand Central Station. Close to a thousand demonstrators found their way to Rockefeller Center, determined to disrupt the annual tree-lighting ceremony. Hundreds of protesters shut down the West Side Highway and FDR Drive, while others marched over the Brooklyn Bridge, snarling traffic in every direction.

This first round of protests was followed by even larger protests on December 4–activists had been planning for weeks to mobilize on the day following the grand jury decision if Daniel Pantaleo, the officer who killed Eric Garner, wasn’t indicted.

Peoples’ Justice organized a mass rally in Foley Square near City Hall. Some 10,000 New Yorkers showed up and again took the streets, bringing traffic in the city to a standstill for a second straight night. Constance Malcolm–the mother of Ramarley Graham, who was gunned down in his Bronx home by a police officer in 2012–was at the head of the main march standing alongside the mother of Mohamed Bah, also killed by New York City police after his family called for emergency services.

Chanting and carrying coffins with the names of scores of victims of police violence in New York City, thousands marched over the Brooklyn Bridge and eventually arrived at one of Brooklyn’s busiest intersections outside the Barclays Center, where the Brooklyn Nets play basketball. There, protesters staged a massive die-in, lying between the coffins.

Police soon blocked the way for those who still wanted to cross Brooklyn Bridge, but protesters were undeterred, and they continued crisscrossing the streets of Lower Manhattan. From there, a group of 150 marchers broke off to shut down the Holland Tunnel and stop traffic along the West Side Highway in both directions.

Meanwhile, in midtown Manhattan, hundreds of protesters occupied Herald Square, Grand Central Station and Times Square, staging die-ins at all three. Thousands of other demonstrators descended on the White Hall Ferry Terminal to board the Staten Island Ferry and join protests there. Police cars weaved through the Financial District trying to keep up with protesters and ultimately succeeded in blocking them from boarding the ferry.

Earlier in the day, New York City Mayor Bill de Blasio held a press conference, pledging to protect the rights of protesters to express their opinions from the heavy hand of police violence. Unsurprisingly, de Blasio’s rhetoric did not match reality. Protesters were met with clubs and pepper spray at 8th Avenue and 14th Street, while in Times Square, hundreds of demonstrators were faced with riot police, three police helicopters circling overhead and NYPD buses standing by to facilitate mass arrests.

By 10:15 p.m., NYPD Police Commissioner William Bratton reported that at least 30 demonstrators had been arrested and promised more to come. “If they stop, lie down on the street or attempt to block traffic by forming chains, then we would make every effort to arrest them,” Bratton told CNN.

By the end of the second night, the NYPD reported a total of 200 arrests. One protester described to Democracy Now! the mistreatment by police:

Look at the cops. This is supposed to be a peaceful protest. Bill de Blasio said it himself: We could be out here and do what we want, as long as we are not doing any trouble. And look what’s going on. They’re pushing people. They’re hitting people, pushing them out the way, throwing them on the floor, arresting them for no apparent reason at all.

Still, on the third night, despite de Blasio’s broken promise and the ever-present threat of police abuse, the crowds of protesters came out again. Although their numbers were smaller, their impact was significant. Demonstrators marched along the south side of Central Park and staged a successful die-in at the Fifth Avenue Apple Store. They then marched on to stage more die-ins at the iconic Macy’s Department Store and Grand Central Station.

Again, demonstrators stopped traffic in Times Square and then marched to Bryant Park, where shop workers came out raising their hands in solidarity and cabbies waved in support. The evening ended with demonstrators staging a brief shutdown of FDR Drive and closing the Manhattan Bridge.

Along the way, protesters issued a set of demands calling for the firing of all the officers involved in the death of Eric Garner, the appointment of a special state prosecutor to investigate officers charged with excessive force, and a state law penalizing officers for using chokeholds. “No one ever got anywhere by giving up when it got tough,” said 22-year-old Chloe Dewberry. “I’m so enraged I don’t even notice [the cold rain].”

After days of protests, there’s no sign that the demonstrations will go away. Thousands more are expected to participate in a December 13 march in New York City–already, more than 25,000 people are confirmed on Facebook. We need an ongoing movement against police brutality that stands alongside the family of Eric Garner and the many other families demanding justice for their loved ones. The stakes are high, but the possibilities have never been greater.

In the words of Eric Garner’s widow Esaw Garner, “As long as I have a breath in my body, I will fight the fight until the end.”

— In Boston, more than 10,000 poured into the streets on the night of December 4, the day after the grand jury announcement that there would be no indictment in the Garner case. The main march grew so large that it split in two, shutting down large areas of the city. Earlier that day, more than 300 Emerson students marched through Boston. At a Fight For 15 action, all the workers abandoned their registers at a Burger King and chanted “Hands up! Don’t shoot!” when police entered the store.

Not only did protesters take over the Charlestown Bridge, but later that night, hundreds of protesters shut down the Red and Green MBTA lines and held a die-in at Park Street Station.

The last time anything close to this number of people attended a protest was more than a decade ago. Students, workers and families with babies marched and participated in die-ins at countless intersections. Tiffany, a Harvard student, described why so many people were out: “It’s a situation that’s been repeated over and over. Over time, people are learning why this happens. People have a clear conception of what this injustice is.”

Boston is one of the most segregated and racist cities in the country, yet this march was large and multiracial. That such a direct challenge to racism brought out more people than any other demonstration shows the power of the struggle against racism to mobilize all parts of society.

Protesters chanted, “Eric Garner, Mike Brown, shut this racist system down,” and “Same story every time, being black is not a crime!”

The next night, between 500 and 700 people marched from Tufts University to Kendall Square, closing down stops on the red line as they marched, with die-ins at Harvard Square and MIT, shutting down Massachusetts Avenue for the first time since the mass protests against the 2003 war on Iraq.

— In Portland, Oregon, 700 took to the streets for four-and-a-half hours led by a contingent of young Black people called Don’t Shoot Portland. The march took over the major shopping mall for a half hour.

— In Pittsburgh, the city was host to two significant rallies on December 4 that brought together fast-food workers demanding a $15-an-hour minimum wage with activists against police brutality. About 200 people or so participated in the day’s actions, and in the early afternoon, people marched in the street and blocked traffic with die-ins at every major intersection as they made our way to the City County Building.

The following evening, some 500 people showed up in the rain in a public park near the campuses of the University of Pittsburgh and Carnegie Mellon University, and took over one of the busiest intersections in Pittsburgh. Student speakers led chants such as “Black lives matter!” and “This is what democracy looks like!” The police came but were outnumbered, and the protest was peaceful and ended without any confrontations.

— In Austin, Texas, there were multiple large protests. On December 4, there was a massive die-in on the University of Texas-Austin campus, with more than 500 students. Black students lay in the middle of one of the busiest intersections on campus, with non-Black allies kneeling around them and holding signs.

On December 5, there was a protest of 500 people at the Travis County Courthouse to demand justice for Larry Jackson, who was shot dead by Austin police in 2013. Justice for Larry Jackson has been a key campaign of the Austin ISO and a partner organization, the People’s Task Force. After the rally, at which Larry’s sister LaKiza spoke, there was a civil disobedience march throughout downtown Austin. Protesters blocked major roads in the entertainment district and streets near the Austin Police Department headquarters, and there was a die-in on Congress Bridge.

— In Boulder, Colorado, about 500 people gathered December 6 in front of the Boulder County Council Building to protest the murders of Michael Brown, Eric Garner, Tamir Rice and countless others by police. Organizers taught several different chants to the assembled, including one from South Africa used in the struggle against apartheid, and gave advice for interactions with police.

Holding signs with slogans such as “Black lives matter,” “I can’t breathe,” “End police brutality,” and “Break police-state chokehold,” the crowd marched along Pearl Street Mall. The protesters lay in the middle of the popular outdoor pedestrian mall for a four-and-a-half-minute die-in to symbolize the four-and-a-half hours that Michael Brown’s body lay in the streets after he was murdered by Ferguson officer Darren Wilson.

In total, protesters marched nearly six miles through major streets in downtown Boulder and engaged in half a dozen die-ins at major intersections. The group included everyone from children perched on shoulders to senior citizens and represented a far more ethnically diverse crowd than usually found in Boulder, which is 88 percent white.

Many cars stopped by people in the streets made gestures of solidarity, ranging from peace signs to rolling down their windows to give high fives and join in the chants. A few drivers and passersby shouted slurs, including “White is right!” and “Get out of the fucking way!” Another four-and-a-half-minute die-in is planned for December 8 at 5:30 p.m. to shut down Highway 36 at Colorado Avenue.

— In Washington, D.C., several marches took place on December 4, starting at the Department of Justice with chants of “Darren Wilson, you can’t hide, we charge you with homicide” and “I can’t breathe,” which were the last words of Eric Garner.

Between 200 and 300 people marched, shutting down intersections along Pennsylvania Avenue on the way to the White House’s national tree-lighting ceremony. At the entrance to the ceremony, there was a standoff with police and an unplanned die-in, after which another march connected with the first and started to the 14th Street Bridge and shut it down. “Who shuts shit down? We shut shit down,” came the chant from the large crowd now heading to the Metropolitan Police Headquarters, where hundreds more gathered for a night march.

In total, thousands came out on in D.C. to stand in solidarity with victims of the injustice system around the country and against this racist system.

— In Minneapolis, close to 200 protesters shut down I-35 in Minneapolis on December 4. A group demanding justice for Eric Garner and Mike Brown joined with striking Burger King workers demanding higher wages to hold a “Shut it down” march (#TCshutitdown). The march began outside a Burger King in South Minneapolis and ended downtown at Minneapolis City Hall.

Police blocked off the freeway as protesters entered, and a sheriff ordered the protesters to disperse, threatening that “the freeway will be opened.” The group responded by chanting “You can’t stop the revolution,” followed by chants of “Black lives matter” and “The whole damn system is guilty as hell.” The march included several die-ins, with protesters lying in the middle of the freeway for four-and-a-half minutes in honor of every hour Michael Brown was left on the sidewalk.

— In Oakland, California, a young, multiracial crowd of 200 gathered December 4 at 14th Street and Broadway downtown and then marched toward the wealthy Rockridge neighborhood, where the protesters were blocked by a line of police.

“I’m out here because this happens every 28 hours, and we have got to take action,” said Jevon Cochran, a local activist against police brutality since the 2009 killing of Oscar Grant by a Bay Area Rapid Transit cop. “The most important thing is that this movement is creating an infrastructure. Young Black people didn’t have an infrastructure to plug in to, but now we have groups like the Dream Defenders and the Black Out Collective in Oakland.”

— In Madison, Wisconsin, 200 people marched through rush-hour traffic in the Penn Park neighborhood at a December 5 rally organized by the Young, Gifted and Black Coalition. Activists shut down the South Side’s main artery, South Park St., intermittently in both directions as they marched to the neighborhood police station on Badger Road.

There, protesters held a speak-out led by young women of color while others laid down under sheets with the names of Mike Brown, Eric Garner, Mass Incarceration and other slogans. Although there have been no recent police killings in the neighborhood, daily police harassment is a regular feature of life for neighborhood residents.

The Young, Gifted and Black Coalition has raised several demands of city and county officials: no new jails, immediately release all prisoners for crimes of poverty, divert money earmarked for new jails for spending to lift up rather than lock up poor and Black communities. Dane County, where Madison is located, has some of the worst racial disparities in the nation. For example, 5 percent of Dane County residents are Black, but the population in its jails is 40 percent Black.

Activists have pledged to continue marching each week until their demands are met and will be assembling on December 9 at 4:30 p.m. outside the City-County Building at 210 Martin Luther King Jr. Blvd.

— In Asheville, North Carolina, 100 protesters came to the courthouse for a die-in and speak-out session to demand justice for Eric Garner, justice for Mike Brown and an end to racist policing. Two days earlier, there was a large vigil downtown, and one day earlier, 200 people marched in solidarity at Warren Wilson College during the day and held another downtown vigil at night.

Dozens of student activists from University of North Carolina-Asheville (UNCA) and Warren Wilson attended the event. “There are too many Black lives lost,” said Warren Wilson student Delilah Scott, explaining that recent events had increased the sense of urgency she felt.

At one intersection, protesters chanted the words “I can’t breathe” 11 times in honor of Eric Garner, and with each repetition a number of the protesters fell to the ground until all were lying down. “We’re scared to be out here because we still can’t trust the police,” said Keith Knox, who kicked off the speak-out. “I am not pledging allegiance to America when it won’t pledge allegiance to me.”

— In Olympia, Washington, more than 200 people from all backgrounds marched through the streets on December 5, blocking intersections to get on and off the I-5 freeway from the State Capitol.

— In Potsdam, New York, activists at State University of New York-Potsdam held a December 5 die-in with 25 participating, an outdoor protest of 45 and a march of 65 that lasted four-and-a-half hours. The events brought together activists in solidarity with African American organizations on campus and SAGE (Student Activists for Gender Equality).

Hayley Archer, Sofia Arias, Laura Grace Beckerman, Caroline Bluhm, Alex Buckingham, Josh Cascones, Laura Fair-Schulz, Caro Gonzales, Corey Larson, Lindie Lou, Jamie Partridge, Mukund Rathi, Alex Schmaus, Michael Shallal and Lizzie Stewart contributed to this article.